Pågående och genomförda projekt i Sundsvalls kommun

Här hittar du en sammanställning av samtliga projekt inom Sundsvalls kommun, finansierade av Leader Mittland Plus partnerskap.

Utöver de här projekten finns ett flertal projekt som spänner över hela leaderområdets fyra kommuner och några projekt som spänner över Medelpadskommunerna. Dessutom finns ett antal samarbetsprojekt mellan leaderområden där även Sundsvall och övriga kommuner ingår.

Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår prioriterades projektstöd 2019…

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening sökte projektstöd för sitt projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget har ansökt om projektstöd för…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…

Grönviksgården

/
Markus Wedins enskilda firma får leaderprojektstöd till företag…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna ansökte om stöd till projektet Skatans…

Kultur och hälsa

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors har fått Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt…

Mikroprojekt inom paraplyer genomförda i Sundsvalls kommun

se pixabay.com.

Svandammen

ProLivia har beviljats mikrostöd för att genomföra projektet…

HWB Hexagon Wood Box

Terra husbyggnadsteknik AB har beviljats mikrostöd för ett…

Sanna intressentförening

Mikroprojektet Sanna intressentförening vill samla alla offentliga…