Projekt genomförda i Sundsvalls kommun

Här hittar du en sammanställning av samtliga projekt inom Sundsvalls kommun, finansierade av Leader Mittland Plus partnerskap.

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för…

HWB Hexagon Wood Box

Terra husbyggnadsteknik AB har beviljats mikrostöd för ett…

Sanna intressentförening

Mikroprojektet Sanna intressentförening vill samla alla offentliga…
Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår har prioriterats för projektstöd.…
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad har prioriterats av Leader Mittland…

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening har sökt projektstöd för projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget har ansökt om projektstöd för…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus har starbeslut för paraplyprojektet Startgas.…

Paraply Young Events

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Young Events.…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…

Grönviksgården

Markus Wedins enskilda firma får leaderprojektstöd till företag…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har beviljats leaderstöd för förstudieprojektet…

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna har ansökt om stöd till projektet Skatans…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Kultur och hälsa

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors har fått Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus har beviljats leaderstöd till en förstudie…