Pågående och genomförda projekt i Sundsvalls kommun

Här hittar du en sammanställning av samtliga projekt inom Sundsvalls kommun, finansierade av Leader Mittland Plus partnerskap.

Utöver de här projekten finns ett flertal projekt som spänner över hela leaderområdets fyra kommuner och några projekt som spänner över Medelpadskommunerna. Dessutom finns ett antal samarbetsprojekt mellan leaderområden där även Sundsvall och övriga kommuner ingår.

Ung Kovland

Juniskärs väl

Young events 2 – drömbygd 2030

Paraplyprojektet Young events 2 är ett genomförandeprojekt…

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

Innovationsfabriken – en hållbar framtid

Projektet ” Innovationsfabriken”  Matforsfabriken har beviljats…

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” är ett samarbetsprojekt…

QR-koder, som laddas i mobilen och digitala skärmar till Svartviks kulturarv

Projektet ”QR-koder  och digitala skärma Svartviks kulturarv” …

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Kustvägen – naturinfo

Projektet Kustvägen Naturinfo Kustvägens ekonomisk förening…

Paraplyprojekt LEA

Paraply LEA, är ett genomförandeprojekt. LAG-ägt projekt i…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) " Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar” …

APP för konsumtion av fisk

Projektet " App för fisk" som föreningen Störöringens Fiskeklubb…

Stödekortet

Projektet Stödekortet och föreningen Stöde företagarförening…

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård har prioriterats för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har prioriterats för…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi har fått beslut om stöd. Projektet…
Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår prioriterades projektstöd 2019…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad har fått beslut om stöd till…

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening sökte projektstöd för sitt projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget har ansökt om projektstöd för…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…

Grönviksgården

/
Markus Wedins enskilda firma får leaderprojektstöd till företag…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna ansökte om stöd till projektet Skatans…
se pixabay.com.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Kultur och hälsa

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors har fått Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt…

Mikroprojekt inom paraplyer genomförda i Sundsvalls kommun

se pixabay.com.

Svandammen

ProLivia har beviljats mikrostöd för att genomföra projektet…

HWB Hexagon Wood Box

Terra husbyggnadsteknik AB har beviljats mikrostöd för ett…

Sanna intressentförening

Mikroprojektet Sanna intressentförening vill samla alla offentliga…