Projekt inom Timrå kommun

På den här sidan sammanställs den här periodens leaderprojekt genomförda i Timrå kommun.

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för…

Strong kids

Delprojektet syftar till att testa etablering av en tjänst i…
Pixabay.

Matglädje

Projektet Matglädje, skapat av André Sevä Nordvold har beviljats…
Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad har prioriterats av Leader Mittland…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

Ljustorpsåns Fiskevårdsområde ansökan om projektstöd till…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus har starbeslut för paraplyprojektet Startgas.…

Paraply Young Events

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Young Events.…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…

Lokala favoriter - ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har prioriterats…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Förstudie Lögdö Bruk - historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Färja - ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomfört projektet "Färja - ett…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har beviljats leaderstöd för förstudieprojektet…

Projektet Nyspårat

Ljusta aktivitetscentrum ekonomisk förening, LAC, får leaderstöd…

Naturbussen - den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Ett färgstarkt Färja - ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening har fått leaderstöd till projektet…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus har beviljats leaderstöd till en förstudie…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till förstudien Lokala…