Här sammanställs leaderområdets projekt som genomförs över kommungränser. Några sträcker sig över två kommuner, några över hela området, och några är samarbetsprojekt med andra leaderområden.

Flerkommunsprojekt

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för…

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding har prioriterats för stöd…

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling har prioriterats…
Pixabay.com

Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation har prioriterats…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård har prioriterats för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har prioriterats för…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi har prioriterats för stöd. Projektet…
(c) Peckas odlingar AB
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad har prioriterats av Leader Mittland…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Young Events

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Young Events.…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…