Flerkommunsprojekt

Här sammanställs leaderområdets projekt som genomförs över kommungränser. Några sträcker sig över två kommuner, några över hela området, och några är samarbetsprojekt med andra leaderområden.

Young events 2 – drömbygd 2030

Paraplyprojektet Young events 2 är ett genomförandeprojekt…

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” var ett samarbetsprojekt…

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Paraplyprojekt LEA

Paraply LEA, är ett genomförandeprojekt. LAG-ägt projekt i…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) " Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar” …

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland beviljades stöd för…

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding prioriterades stöd ur Europeiska…

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling prioriterades…
Pixabay.com

Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation prioriterades för…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet prioriterades stöd…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi fick beslut om stöd. Projektet vände…
(c) Peckas odlingar AB
Se pixabay.com.

Förstudie morgondagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB sökte projektstöd till…

Alla har en plats

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus fick  startbeslut för paraplyprojektet…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus prioriterade paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Coompanion Kooperativ utveckling Västernorrland har genomfört…