Här sammanställs leaderområdets projekt som genomförs över kommungränser. Några sträcker sig över två kommuner, några över hela området, och några är samarbetsprojekt med andra leaderområden.

Flerkommunsprojekt

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding har prioriterats för stöd…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har prioriterats för…
(c) Peckas odlingar AB
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…