Paraplyprojekt Miljöcertifiering Timrå Golfklubb

Paraplyprojekt Miljöcertifiering Timrå Golfklubb är ett delprojekt inom paraplyprojektet miljöcertifiering. Projektstöd med viss fokus på vattenkvalitet, vilket gör projektet allmännyttigt.

Timrå golfklubb tillsätter en arbetsgrupp som jobbar med certifieringen, som avslutas med att GEO-certifierande genom besök från certifierare och genomgång av genomfört arbete. Som en del av certifieringen behöver vattensystemet ses över. Klubben anlitar expertkunskaper för att se vilka åtgärder som behövs för att förbättra vattentillförseln och vattenkvaliteten.

Målet är att efter avslutat mikrofondsprojekt ha miljöcertifierad verksamhet genom Golf Enviroment Organization och tagit fram åtgärdsförslag för hur vattensystemet skall åtgärdas.

Beviljat stöd 25 000 kronor  i mikrostöd.