Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget i Sundsvall AB prioriterades av Leader Mittland Plus för ett projektstöd till nytta för en grupp företag.

Projektet vände sig till besöksnäringsföretag i Sundsvall, Ånge och Timrå och med branschspecifik utbildning skapade de förutsättningar för landsbygdsföretag inom besöksnäring och turism att utvecklas. Deltagare skulle få insikt om behovet av ständig affärsutveckling och kunskap om paketering av varor och tjänster för verksamhetens tillväxt. Deltagande företag förväntades visa tydligt ökad omsättning inom tre år efter avslutat projekt.

I projektet ingick bland annat processledning, affärsutveckling i grupp, samt individuell coachning för de deltagande företagen.

Beslutsmotivering från LAG

Projektet kunde få till 70 % stöd från Leader Mittland Plus, som mest 265 706 kr. Stödet hämtades från det lokala partnerskapet, från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Jordbruksverket. LAG bedömde att det finns ett stort behov av projektet och att det i mycket stor utsträckning hade ett långsiktigt hållbart mål. Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande hos små och medelstora företag samt bidrog i viss utsträckning till ökad sysselsättning hos små och medelstora företag och till samarbeten stad och land.

Läs artikeln om projektet