Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomförde projektet ”Färja – ett komplett besöksmål” som prioriterades av Leader Mittland Plus. Projektet syftade till att skapa ett attraktivt besöksmål i Färja, fler bäddplatser, bättre förutsättningar för affärsmöjligheter, fler besökare och turister i området samt ekonomisk bärighet i verksamheten.
Målgruppen för projektet är besökare, turister, lokalbefolkning, små och medelstora företag.
Projektet kompletterade tidigare beviljat projekt Tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun.

Mål med projektet
— skapa ett komplett besöksmål med service och boende i en attraktiv del av Timrås kust
— öka besökarantalet i området
— ställplatser med servicestolpar för husbilar och husvagnar
— servicestolpar längs med Kanalbryggan

Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 2 som gäller entreprenörskap vilket bland annat styrktes av målen ”fler lokala företag”, ”ökat entreprenörskap” och ”fler nya lokala produkter/ tjänster”.
LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar samt i hög utsträckning bidrog till mobilisering.

Projektet har också  i mycket hög utsträckning bidragit till ökad besöksnäring, till fler produkter och tjänster, samt i stor utsträckning bidragit till fler företag eller arbetstillfällen.
Stödbeloppet fastställdes till 363 000 kronor fördelat på Jordbruksverket och det lokala partnerskapet inom Leader Mittland Plus. Övrigt offentligt stöd från Timrå kommun tillkom.

Är du nyfiken att kika på hur projektet blev, se filmen Färjas brygga – ett attraktivt och naturnära besöksmål eller läs reportaget om Färjas brygga.