En buss för att åka ut i naturen

Naturbussen – en mobil fritidsgård på hjul

Storöringens fiskeklubb – framtidens förening är föreningen som driver sina projekt med hjärtat. De lever efter devisen att alla projekt ska leva vidare efter avslut. Ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt är fiskeklubbens projekt Naturbussen, som numera rullar vidare på vägarna för att fler länsbor ska upptäcka tjusningen med naturen.

— Det är ju naturbiten som lyser över hela föreningen, sedan om det gäller sportfiske, skåda fågel, eller om vi tittar efter kusar så är det ju naturen som är grejen. De aktiviteter vi gör i föreningen betyder mycket för kommunen och civilsamhället eftersom vi faktiskt får människor ut i naturen, berättar Ingela Dahlin, projektledare och drivande kraft.

Under projektet köpte föreningen en mindre transportbuss för att kunna agera som en mobil fritidsgård på hjul. De köpte även in fältmaterial som de använde vid exkursioner, idrottsutövande, helgläger eller för praktiskt arbete inom NO-ämnet i skolan.  Leaderstödet har betytt mycket för föreningen.

— Det är otroligt viktigt att leaderstödet finns för ideella föreningar. För oss har det betytt att vi kunnat ha en anställd i två år och att vi har kunnat köpa in material. Nu när vi brassar ut i länet, så har vi material att ta utav, berättar Ingela Dahlin.

Samarbete och folkbildning viktigt för föreningen

Föreningens ledord är samarbete och folkbildning, vilket genomsyrar alla aktiviteter de genomför med Naturbussen. Storöringens fiskeklubb arrangerar tillsammans med andra föreningar utflykter, exkursioner och temakvällar där medverkande föreningar bidrar med sitt expertområde.

— Vi försöker alltid att tänka utanför boxen. Vi fick tretton andra föreningar att samarbeta med oss. Exempelvis åkte vi ut en kväll för stjärnskådning i Naturbussen med lokala amatörastronomer, berättar Ingela Dahlin.

Utöver olika inriktningar med de föreningar som de samarbetar med, jobbar föreningen också med integration och att lära utlandsfödda svenska språket. Ingela Dahlin berättar att många professioner söker sig till föreningen och de har med bland annat naturguider och pedagoger som hjälper till med arbetet. Föreningen har tagit fram ett häfte med naturrik svenska som de använder när det åker ut med Naturbussen.

— Det här med att lära ut svenska och möta utlandsfödda utomhus är bland de roligaste jag har gjort de senaste åren. Det har givit så mycket och är så behjärtansvärt, avslutar Ingela Dahlin.

En buss för att åka ut i naturen
Naturbussen med vacker målning gjord av Fredrik Wimmercrantz.

Bild på projektledare Ingela Dahlin
Projektledare Ingela Dahlin.

En fisk som nappade på kroken
Fiskelycka efter en fisketur med Naturbussen.

Bild på bok i naturrik svenska

Här syns utbildningsmaterialet Naturrik svenska som Storöringens fiskeklubb- framtidens förening tagit fram.

Bild på studenter som lär sig svenska
En grupp studerande som fått följa med Naturbussen ut i för att lära sig mer om den svenska naturen.

 

Se filmen om Naturbussen- en mobil fritidsgård på hjul.

syren

Sommarstängt kansli och en önskan om en glad midsommar

Vi önskar alla er som är i kontakt med oss en glad midsommar och en fortsatt solig sommar!  Från och med måndag 4 juli stänger kansliet över sommaren. Vi är åter på plats den 15 augusti.

Vi har en viss bevakning av vår informationsbrevlåda info@mittlandplus.se över sommaren.

 

Leader Mittland Plus tilldelas 41 miljoner 2023-2027

Förra veckan blev det jubelrop inne på Leader Mittland Plus kansli, då vi fick veta från Jordbruksverket att vårt leaderområde prioriterats inför kommande programperiod och preliminärt tilldelas 41,3 miljoner. Verksamhetsledare Erika Larsson Karinaho, berättar mer om det glädjande beskedet.

 

Berätta varför glädjen spred sig på kontoret förra veckan?

—Det är ju alltid roligt med glädjande besked!
Jordbruksverket har prioriterat vår utvecklingsstrategi och vi tilldelas 41,3 miljoner för att genomföra den. Det innebär att vi kan fortsätta förmedla lokala projektstöd med hjälp av leadermetoden. Det känns fantastiskt att vi kan fortsätta vara ett stöd till alla därute som jobbar för landsbygdsutveckling i det lilla. Vi får helt enkelt ta EU till köksbordet under en programperiod till.

Vilka möjligheter öppnar sig med det här beslutet, vad är nytt?

— Det är en vidareutveckling av det strategiska arbetet som vår nuvarande strategi har strävat efter, men nya ord såsom omställning och hållbarhet har fått större utrymme. Strategin har tre huvudsakliga inriktningar och mål. Det är att stärkta invånare (social hållbarhet), stärkt livsmiljö (ekologisk hållbarhet) och stärkt näring (ekonomisk hållbarhet). Vi börjar helt enkelt med människan, sedan miljön där vi är och därefter näringsliv och ser allt som ett cirkulärt system. Mår inte människan bra, mår inte heller platsen bra och då är det svårt att skapa förutsättningar för näringslivet. Börjar vi med människan och därefter bygger på får vi kretsloppet att fungera.

Något som är nytt med den nya strategin är att vi lägger lite krut på att skapa möjlighet för unga att skapa utvecklingsprojekt utifrån vad de tror på. Vi kan inte förutse vad ungdomarna vill, tycker och behöver i en framtid. Det gäller för oss vuxna att hänga på, när ungdomarna kommer med nya utvecklingsidéer!

Är det något särskilt syfte med de här pengarna, till exempel att de ska gå till någon särskild målgrupp?

— Syftet är ju att alla som lever, bor och verkar på landsbygden ska ha möjlighet att göra bra saker för att stärka förutsättningarna och den egna platsen. Det kan vara små projekt eller stora projekt, huvudsaken är att det är de lokala idéerna som ska förverkligas, utifrån ett underifrånperspektiv. Målgruppen för leaders projektstöd är lokala sammanslutningar av människor som brinner för att utveckla sin egen plats så den blir hållbar och attraktiv för oss som bor här.

Vad händer nu?

—Eftersom vi nu är prioriterade så väntar vi på startbeskedet för att sätta i gång den nya programperioden i januari 2023. I väntan på det jobbar vi vidare med de projektstöd som vi tilldelats för den här perioden fram till slutet av 2022 också, men vi hoppas det blir en sömlös övergång, så att vi inte riktigt märker att vi går över till en ny strategi.

Erika Larsson Karinaho

Erika Larsson Karinaho, verksamhetsledare Leader Mittland Plus

Möt Lotten — projektledare för ungas drömbygd

Lotten Rapp har i många år susat nerför branta bergstup som elitskidåkare i freeride world tour. Nu har hon i stället siktet inställt på att lyssna in vad ungdomarna i vårt leaderområde drömmer om. Lotten, som själv är en passionerad landsbygdsbo, leder projektet Ungas drömbygd och berättar mer om arbetet.

Berätta kort om projektet?

— Vi i Leader Mittland Plus är på väg mot en ny programperiod. Under den här pågående perioden har vi delat ut 74 miljoner kronor, men det är inte så stor andel som tilldelats unga under 25 år. Vi ser det här projektet som en viktig brygga för att skapa bra förutsättningar för de unga som bor i våra landsbygdsområden. Leaderperspektivet är ju underifrån och vi ska lyssna på vad ungdomarna drömmer om och vill, inte det vi vuxna tror att de unga drömmer om eller hur vuxna tror det är att vara ung på landsbygden idag.

Vilka vill du nå med projektet Ungas drömbygd?

—Alla dessa unga som sitter inne på bra idéer om göra sin plats bättre, dom vill jag nå! Vi har ju cirka 20 000 unga individer i vårt geografiska landsbygdsområde, som består av kommunerna Ånge, Bräcke, Timrå, Sundsvall. Det är svårt att specificera precis vem vi söker. Kanske finns det något som man brinner för i sin bygd, eller har ett specifikt intresse? Kanske är det någon vuxen, som har barn eller barnbarn som de vet bär på framtidsdrömmar?

Vad händer den närmaste tiden?

— Under den närmaste tiden kommer jag möta många unga som feriejobbar under sommaren, för att fånga in deras drömmar om framtiden. Vi kommer kommunicera via webben vad som händer, så följ oss på vår projektsida.

Det är ett viktigt projekt just för att 20 00 ungdomars idéer ska komma fram i ljuset!

Nyfiken på projektet?

Kontakta Lotten Rapp, lotten@mittlandplus.se, eller slå en signal 070- 396 00 42.