Lokala favoriter – först ut!

Leader Mittland Plus har fått sitt första projekt beviljat av Jordbruksverket. Först ut är projektet Lokala favoriter och projektägaren är Timrå bygderåd.

Det finns många gårdar som varje dag producerar färska råvaror och det är flera gårdar och företag som vidareförädlar råvarorna. Det beviljade projektet ska bland annat undersöka efterfrågan på närproducerade produkter och alternativa försäljningskanaler. Varför kunder väljer att köpa närproducerat och hur man köper varorna är några av frågorna i projektet vill ha svar på.

Digitaliseringen av handeln påverkar de fysiska butikerna i hög grad och kommer sannolikt att få allt större betydelse för hur, när, vad och var vi konsumerar. Projektet vill också få svar på hur de lokala producenterna tänker kring framtida handel och undersöka vilka lösningar som kan finnas för att möta den ökande efterfrågan på lokalproducerade produkter.

”Vi ser att under de senaste åren har e-handeln ökat kraftigt och en omvälvande förändring av handeln och våra konsumtionsmönster står för dörren” säger projektledaren och initiativtagaren David Tengerström.

Nya riktlinjer för förstudier

Leader Mittland Plus har fått in väldigt många projektansökningar som gäller förstudier. För att budget ska räcka till alla genomförandeprojekt och samarbetsprojekt som behövs för att nå strategins mål har LAG därför beslutat införa ett takbelopp för projektstöd till förstudier.

Förstudier inom en, två eller tre kommuner kan få som mest 200 000 kr. Om förstudien omfattar hela leaderområdets fyra kommuner är takbeloppet satt till 250 000 kr.

Den nya begränsningen gäller för ansökningar som kommit in efter den 31 augusti 2016. En ansökan som skickats in före detta datum bedöms enligt tidigare rutiner.

I samband med att LAG fattade beslut om takbelopp har också bedömningskriterier för förstudier tagits fram. Bedömningskriterierna har skickats till Jordbruksverket för att godkännas och den 10 oktober 2016 fattades beslutet att godkänna tillägget till befintliga kriterier. Alla ansökningar om förstudiemedel som kommit in efter den 10 oktober bedöms enligt de nya kriterierna. De ansökningar som kommit in före detta datum ska bedömas enligt tidigare regler.

Bedömningskriterierna publiceras på hemsidan under fliken Projektstöd.

Företagarlunch Kälarne 12 september

Den 12 september medverkar vi på företagarlunchen i Kälarne, Hotell Östjemten, för att berätta om hur man kan förverkliga utvecklingsidéer med Leadermetoden.

Erika Larsson, verksamhetsledare på Leader Mittland Plus, berättar om projektmöjligheterna i det nya Leaderområdet som består av Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls landsbygd. Det finns möjlighet att ställa frågor både under och efter mötet.

Företagarlunchen arrangeras i samarbete mellan Företagarna och Bräcke kommun. Till det här mötet är alla företagare är välkomna och ingen föranmälan behövs. Vi börjar 11.30 och mötet avslutas med en gemensam affärslunch. Läs mer på Bräcke kommuns hemsida via länken nedan.

http://www.bracke.se/foretagandeochutveckling/nyhetsarkiv/foretagarlunchibrackeochkalarne.5.a42722f156a11d234d410ac.html 

Är du inte företagare eller har du inte möjlighet att vara med? Vi finns tillgängliga under eftermiddagen om du vill träffa oss. Det går också att boka in ett möte en annan dag eller eller ett kvällsmöte. Vi bokar möten med din förening, ditt företag eller dig själv för att prata om er projektidé. Kontakta oss på telefon 070-316 23 66 eller info@mittlandplus.se.