Call 2020#1 – produkter och tjänster

Vi närmar oss slutet av den här programperioden och de stöd som finns kvar hos Leader Mittland Plus att fördela fram till och med september 2020 kommer att fördelas med hjälp av Calls, det vill säga, riktade insatser för projekt som leder till ett eller flera utpekade mål.

De mål och indikatorer som projekt ska kunna presentera när det avslutas för att kunna ta del av kvarvarande medel gäller:

-Nya produkter och tjänster

Extra höga poäng får projekt som också leder till besöksanledningar, hållbara försäljningskanaler, kollektiva företag, boendemöjligheter och transporter. För vissa av fonderna är också antal deltagare i kompetensutveckling viktigt, helst för unga och nya svenskar.

Det finns i dagsläget en liten summa kvar i samtliga fonder, och vi vet att det kommer återflöden före sommaren som kommer att kunna fördelas till de projekt som kommer in med projektansökningar som stämmer med vårt Call #1 för 2020.

De beslutsmöten som är planerade för 2020 ligger i april,  juni och september. För att en ansökan ska komma upp till prioriteringsbeslut ska en ansökan ha kommit in till oss senast fyra veckor innan beslutsmötet.

Eftersom vi förhandsbedömer projekt utifrån en intresseanmälan bör du som projektägare skicka in en kortfattad beskrivning av ditt projekt och vilka mål du kommer att kunna redovisa senast juni 2022. Kansliet går igenom din ansökan och bedömer om projektet stämmer med aktuellt call.

Välkommen in med din ansökan!