Tio projekt prioriterade

Den 19 oktober hade LAG Leader Mittland Plus beslutsmöte och vi fattade vårt tionde prioriteringsbeslut. I och med detta beslut är ca 9% av budget för utvecklingsidéer med hjälp av leadermetoden tingad. Det finns mycket utvecklingsmedel kvar  att söka.

Vi har prioriterade projekt från alla kommuner i leaderområdet. De projekt som prioriterats har sökt projektstöd ur Landsbygdsfonden och Regionalfonden, men vi har ännu inga prioriterade projekt ur Socialfonden och Havs- och fiskerifonden.

Har du utvecklingsidéer som rör förbättrad anställningssituation för anställda eller sysselsättning för långtidsarbetslösa som samtidigt utvecklar landsbygden kanske din idé är ett möjligt leaderprojekt med stöd ur Socialfonden.

För havs och fiskerifonden finns det möjlighet att genomföra utvecklingsidéer både vid kusten och inlandet, och det geografiska området är inte bara Leader Mittland Plus utan även Leader Höga Kusten. Fiskerifonden är bred och här är det kopplingen till vattennäringar som är bärande. Här välkomnas idéer för att utveckla konkurrenskraften hos företag som har fiske, fiskeriinriktning, livsmedelsproduktion m.m. som bas, eller, t ex projekt för att skydda vattenmiljöer.

Våra inspiratörer och vår verksamhetsledare kommer gärna ut och berättar mer om hur du går tillväga för att förverkliga din utvecklingsidé genom leadermetoden. Kontakta oss så berättar vi mer!

Leader 20 år i Sverige

Hipp hipp hurra!

Nu firar vi att Leadermetoden fyller 20 år i Sverige.

Leader i Sverige började officiellt med Leader II när Kjell-Roger Karlsson på Glesbygdsverket fick uppdraget att introducera leadermetoden i Sverige. Då var leadermetoden relativt okänd, men metoden hade redan börjat användas i mindre skala i vad som kallades ”leaderliknande” projekt.

Leader II följdes av Leader +, som i sin tur följdes av Leader 2007-2013. Under 2007-2013 spreds leadermetoden över hela Sverige och paraplyprojekt blev en av flera etablerade arbetsmetoder.

Idag jobbar vi med Leader 2014-2020 som är den fjärde leaderperioden i Sverige. Under den innevarande perioden är en av de stora nyheterna att Sverige valt att arbeta med flerfondslösningar.

Med anledning av att Leader fyller 20 år i Sverige har Landsbygdsnätverket tagit fram en kort film. Filmen finns på YouTube, så följ länken här för att komma direkt till just vår film.