Hallå där Greger Jonsson……………………..

Du är projektledare för vårt avslutseminarium i vårt samarbetsprojekt Säl och skarv och som tar upp frågan om säl-och skarvs påverkan på fiskeresursen.

När är seminariet?

Seminariet är den 6 oktober. Vi kommer att hålla till på Hotell Elite Plaza i Örnsköldsvik i en konferenslokal som heter Skeppet. Eftersom vi planerar som mest inför dagen just nu är det viktigt att man anmäler sitt deltagande. Om du inte bor i närheten av Örnsköldsvik kommer det finnas möjlighet att följa dagen via länk. Själva seminariet är kostnadsfritt.

Vad kan man vänta sig som besökare av seminariet?

Du som besökare kan vänta dig en uppdatering av läget vad gäller säl och skarv och dess inverkan på fiskeresursen. Vi kommer att ha med flera intressanta och kunniga föreläsare, bland annat så är Aron Hejdström, som skrivit den svenska rapporten med och föreläser via länk. Dessutom räknar vi med att Länsstyrelsen i Västernorrland hinner med att presentera en alldeles färsk förvaltningsplan för skarvbeståndet i länet, vilket vi i projektet tycker ska bli spännande!

Om man blir nyfiken att delta, hur anmäler man sig?
Passa på att skicka in din anmälan så snart som möjligt. Det gör du bäst genom att skicka ett mejl till salochskarv@mittlandplus.se, var vänlig att uppge om du vill delta på plats eller via länk.

 

Här hittar du programmet för dagen 

Seminarium: Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön

Torsdag den 6 oktober i konferenslokal Skeppet, Hotell Elite Plaza Örnsköldsvik

Leader Mittland Plus och Örnsköldsviks kommun bjuder in till det avslutande seminariet för det internationella samarbetsprojektet säl-och skarv.

Säl och skarv-problematiken påverkar det småskaliga fisket. Under seminariet presenteras förvaltningsplanerna ur nationellt och lokalt perspektiv, samt den svenska slutrapporten för det transnationella projektet.

Nyfiken att delta?

Alla som är intresserade av fiskefrågor är välkomna att delta. Kanske arbetar du inom statlig/kommunal sektor med fiskefrågor? Yrkesfiskare eller arbetar för en naturvårdsorganisation? Möjligen är du sportfiskare eller bara nyfiken allmänhet. Skicka in din anmälan redan idag!

Anmälan

Skicka in anmälan senast den 30/9 till salochskarv@mittlandplus.se
Frågor? Kontakta Greger Jonsson, 070-625 97 30. Det finns möjlighet att delta på seminariet via länk. Vänligen anmäl på vilket sätt du deltar när du skickar in din intresseanmälan.

Moderator: Henrik C Andersson

Program

08.50 Leader Mittland Plus och Örnsköldsviks kommun hälsar välkommen
09.00 Förvaltningsplan Säl och skarv – inriktning och vägen framåt
Henrik C Andersson; Länsstyrelsen Stockholm

09.50 Konflikter säl, skarv och fisk-samt de senaste rönen beträffande sälskrämmor
Sara Königsson, SLU Kustlab.
10.30 Paus
10.40 Slutrapport; Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön
Aron Hedström, rapportförfattare

11.30 Lunch (självkostnadspris för åhörare)

12.30 Genomgång av förvaltningsplan för säl och skarv i Västernorrland
Hanna Edvardsson, Länsstyrelsen Västernorrland

13.20 Säljakt/sälstatus samt pågående forskningsprojekt
Anna-Carin Westling, säljägare

14.10. Frågestund för publik/media till dagens föreläsare
Moderator: Henrik C Andersson

14.40 Avslut och fika

Matforsfabriken- där kreativitet och lokalhistoria möts

Matforsfabriken är ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt, men fortsätter att sprudla av kreativitet och uppfinningsrikedom. Brukets historia, påhittighet och kreativitet genomsyrar de gamla fabrikslokalerna, som blivit en viktig mötesplats i bygden.

—Vi fångar upp det lokalhistoriska i allt vi gör här, bland annat har vi Röhmans affär som fanns här i Matfors under hundra år, och vi har även Götas café efter en kvinna som fanns här förr. Målsättningen från dag ett har alltid varit att Matforsfabriken ska vara en mötesplats för alla åldrar, man ska bara kunna komma hit, berättar Lena Schmidt, projektdeltagare och drivande kraft.

Idén om att skapa den mötesplats som Matforsfabriken är idag tog form 2017. Efter en resa ner till Skåne, där projektgruppen kikade på ett interaktivt slott, fick de roliga idéer och uppslag till fabrikslokalernas utformning. I början tog projektet hjälp av en grupp som arbetar med återbruk och det blev startskottet för hur Matforsfabriken ser ut idag. I lokalen sprudlar kreativiteten. Det går bland annat att fika på Götas Café, kika in i Röhmans gamla affär, handla i loppisen eller passa på att göra ett besök på den konstnärligt utsmyckade besökstoaletten. Lena Schmidt berättar att många besökare blir förvånade när de kommer till fabriken.

—Vi har ju en levande miljö här inne, allt är mobilt så det går att flytta och många besökare hade inte alls föreställt sig att det är så mycket spännande här inne. Vi får ofta beröm för detaljerna. Vi lade ut en bild på vår toalett i sociala medier och fick jättestor respons på inlägget och många besökare som kom, säger hon och skrattar.

Leadermetoden uppmuntrar ideellt engagemang

Lena Schmidt menar att leaderstödet har en stor betydelse för ett besöksmål som Matforsfabriken och något hon uppskattar med leadermetoden är att man får använda tid som medfinansiering i projekten.

—Jag tycker leader är fantastiskt för att man kan använda kraften för att skapa något. Vi hade aldrig kunnat skapa det här stället enbart genom att använda pengar, utan vi är många som engagerar oss ideellt i det här.

Projektet är avslutat, men Matforsfabriken fortsätter vara nyskapande och det finns många framtidsplaner. De samarbetar med flera olika aktörer för att utveckla besöksmålet så att fler ska hitta dit.

—Det finns många uppslag och idéer för vad vi kan utveckla här, bland annat samarbeta mer med studieförbunden för att kanske skapa mer kulturella upplevelser. Sedan vill vi vidareutveckla det här med industrihistorien och vi vill utveckla interaktiviteten av den, så vi kan bli ett ännu attraktivare besöksmål än idag, avslutar Lena Schmidt.

Se filmen om projektet.

 

Lena Schmidt, engagerad i leaderprojektet Matforsfabriken.

Bild på återbrukade saker

Matforsfabriken en mötesplats som sprudlar av kreativitet.

En kreativ toalett

Den omtalade toaletten är minst sagt kreativt utsmyckad.

Återbruk är ledordet på Matforsfabriken