Leaderinformation i Kälarne 16 april

Den 16 april har vi planerat en informationsträff tillsammans med Bräcke kommun. Under kvällen berättar vi om möjligheter med leadermetoden och vilka stöd som finns att söka genom oss. Vi ger också tips till dig som har utvecklingsidéer för landsbygden. Vi kommer att vara på Östjämten i Kälarne och startar 18.00.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås samt morotskaka, och därför vill vi gärna veta i förväg hur många vi blir. Din anmälan tar vi emot på e-post info@mittlandplus.se senast den 13 april.

Projekt Kulturkraften – workshops i Hunge

Är du intresserad av att utveckla en verksamhet inom besöksnäring eller inom kulturella och kreativa näringar? Då kan projekt Kulturkraften vara något för dig!

Projekt Kulturkraften kommer inom kort att hålla aktiviteter med fokus på verksamhets- och produktutveckling med utgångspunkt i platsers kultur och kulturarv i Bräcke kommun. Den första aktiviteten är en workshop med syfte att visa hur vi kan utveckla verksamheter och produkter med utgångspunkt i platsers kultur och kulturarv. Den andra aktiviteten är Kulturens Creative Lab – ett verktyg för att utveckla produkter och verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna, liksom inom besöksnäringen.

OBS! Föranmälan krävs, se nedan för adress.

 

Verksamhetsutveckling med utgångspunkt i platsens kultur och kulturarv

 9 april kl 17.00-20.00

Hunge Folkets Hus

 

Creative Lab

17 april och 24 april kl 17.00-20.00

Hunge Folkets Hus

 

Aktiviteten är gratis, men föranmälan och registrering krävs.

Anmälan skickas med e-post till: maria.domeij@nckultur.org

 

Kulturkraften är ett treårigt, strukturfondsfinansierat projekt som drivs av Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik. Projektets syfte att stödja företagare och andra verksamma inom kulturella och kreativa näringar samt besöksnäring i Region Jämtland Härjedalen.

Kallelse till årsmöte 12 april

Kallelse till årsmöte i Leader Mittland Plus

Det är dags för årsmöte i föreningen Leader Mittland Plus. Kallelsen går ut via hemsidan samt via MailChimp till  alla medlemmar som har e-postadresser  i vårt medlemsregister.

Årsmötet hålls den 12 april kl 16.00.
Platsen är Ålsta folkhögskola, Kursgården.

Alla möteshandlingar finns på vår hemsida www.mittlandplus.se/arsmote.

Vi behöver din anmälan senast den 10 april, till info@mittlandplus.se så vi vet hur många vi blir. Vill du delta via Skype går det också bra. Anmäl även detta via e-postadressen ovan så vi kan förbereda för rätt antal personer också i det digitala mötet.

Hjärtligt välkomna!

Bästa hälsningar
Leader Mittland Plus

Utskickat mail

 

20 miljoner till lokala utvecklingsprojekt

Den lokala aktionsgruppen (LAG) prioriterade ytterligare två utvecklingsprojekt den 15 mars 2018.

Totalt har nu drygt 20 miljoner kronor fördelats till olika utvecklingsprojekt. Men det finns fortfarande pengar kvar att söka. Kommande beslutsmöten är den 12 april samt den 31 maj.

Hela listan med prioriterade, beslutade och genomförda projekt hittar du under fliken ”projekt” högst upp på sidan.

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform prioriterades för leaderstöd. Stödet h söktes först av firma David Tengerström och projektet övergick till ny projektägare, Terra Marique, för fortsatt genomförande. Stödet hämtades bland annat ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektets huvudsyfte var att stärka, stödja och synliggöra den lokala, småskaliga produktionen inom Leader Mittland Plus samt stärka samarbetet mellan stad och land bland annat genom en plattform för e-handel. Projektet utgick ifrån resultatet av leaderprojektet ”Förstudie Lokala Favoriter” som genomfördes 20161001-20170531.

Målet var en ny tjänst för e-handel och nya nätverk.

Projektet riktade sig till de lokala producenterna inom råvaror, mathantverk och hantverk, samt barn och ungdomar inom föreningslivet. Målgruppen är även slutkonsumenter av livsmedelsprodukter.

Leader Mittland Plus bedömer att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, hade ett mycket tydligt mål, att det i mycket stor utsträckning kunde bidra till lokala attityder och mobilisering, att det fianns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning kunde bidra till ökat entreprenörskap. Projektet kunde också i hög utsträckning påverka ett lokalt samhälle, bidra till samarbeten stad/land och till ökad sysselsättning i små- och medelstora företag.

Projektet beviljades som mest 200 000 kronor i stöd. Projektägaren går själv in med motsvarande 30%.

Ansökan avsåg ett projektstöd till företag. Projektet avslutades utan aktivitet på projektägarens begäran.

 

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide prioriterades av Leader Mittland Plus för stöd till genomförandeprojekt inom Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU).

Syftet med projektet var att på sikt tillgängliggöra Timrå kommun för personer med funktionsnedsättning.

Vid projektets slut skulle det vara kartlagt befintliga applikationer och programvaror för tillgänglighetsinformation för personer med funktionsnedsättning, ha identifierat hållbara samverkansformer och användarvänliga applikationer och tagit fram en handlingsplan för att utveckla och driftsätta en framtida applikation för tillgänglighetsinformation för den geografiska ytan Timrå kommun.

Projektets målgrupp  var i första hand personer med funktionsnedsättning med anhöriga, samt personer som jobbade med personer med funktionsnedsättning.

LAG bedömde att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning för nya produkter och tjänster inom tillgänglighet, samt bidrog till tillgänglighet till natur och friluftsliv för alla. Projektet kunde i hög utsträckning bidra till lokala attityder och mobilisering och till utvecklade mötesplatser. Projektet hade ett tydligt mål och bedöms påverka ett lokalt samhälle.

Projektet kunde få som mest 180 000 kr från Leader Mittland Plus och sökande går själv in med 95 000 kr.