Stängt leaderkansli i jul och nyår

Efter en intensiv höst tar kansliet jullov från och med fredag den 22 december 2017. Vi öppnar igen med full bemanning måndag den 8 januari 2018. Vi kommer att ha viss bevakning på telefon och e-post under mellandagarna, men med begränsad service.

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Projektet Nyspårat

Investera Mittsverige beviljades  leaderstöd till projektet Nyspårat.

Projektet syftade till att utveckla ett nytt besöksmål för både lokalboende och besökare och på så sätt skapa förutsättningar för nya varaktiga arbetstillfällen samt besöksnäring. I projektets aktiviteter ingick bland annat:

  • Projektledning inklusive administration
  • Investeringskostnader för upplevelsestig
  • Test av driftmodell för upplevelsestig
  • Arbetsträning för personer långt från arbetsmarknaden
  • Marknadsföring

Målgruppen var barn- och ungdomar, kommuninnevånare, nysvenskar och ensamkommande barn- och ungdomar.

Projektet stämde med insats 1 socialt företagande i den lokala strategin.

Projektet kunde få maximalt 1 219 272 kr från Leader Mittland Plus/Jordbruksfonden. Övriga offentliga finansiärer är Arbetsförmedlingen samt Sundsvalls och Timrå kommuner. Privat finansiering från projektägaren tillkommer.

LAG motiverar beslutet med att projektet jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, det kunde i mycket stor utsträckning bidra till fler företag eller arbetstillfällen inom social ekonomi, och till fler lokala produkter eller tjänster. LAG bedömde också att projektet i stor utsträckning kunde bidra till ökat entreprenörskap och kunskap inom social ekonomi samt till nya eller utvecklade mötesplatser.

Brattbytorpet affär

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus fick leaderstöd för utveckling av besöksmålet Brattbytorpet. LAG prioriterade projektet den 6 december 2017 och det finansierades bland annat med stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och leaderföreningens utvecklingsmedel.

Syftet med var att göra besöksmålet Brattbytorpet till ett året-runt-besöksmål som drar fler besökare både till besöksmålet och till närområdet. Detta genom att uppföra en byggnad för året-runt-verksamhet anpassad för allmänhet och funktionshindrade i synnerhet. Målet är ett besöksmål med möjligheter till året-runt-aktiviteter tillika en utvecklad mötesplats för teknikintresserade som på sikt kan fördubbla antalet besökare per år.
Målgruppen för projektet är turister, allmänhet intresserade av historia och nostalgi, industrihistoria, jord och skogsbrukets utveckling, fordonssamlare elever från olika fordonstekniska utbildningar, handikappföreningar etc.
Projektet faller inom insats 3 tillgänglighet i den lokala strategin, vilket motiveras med målet
”Fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser”.

Projektet beviljades av LAG 1 380 600 kronor. LAG motiverade beslutet med att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, hade ett mycket tydligt mål och att det fanns ett mycket stort behov av projektets resultat. Projektet bedömdes också i mycket stor utsträckning bidra till ökad inkludering i lokalsamhället och utvecklade mötesplatser. LAG bedömde att projektet i stor utsträckning kan bidra till attityder och mobilisering och att det bidrog till arbetstillfällen.

Kontaktperson för projektet är Tedd Persson (kontaktuppgifter får du av kansliet.)
Är du nyfiken att veta mer om projektet? Läs mer i reportaget Brattbytorpet- teknik och nostalgi djupt inne i skogen eller se filmen.

 

 

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna ansökte om stöd till projektet Skatans kulturarv för besöksnäringen. Leader Mittland Plus prioriterade projektet den 6 december 2017 och stödet hämtades ur Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.
Projektet vände sig till besökare i Skatan och längsmed Kustvägen, företagare inom besöksnäringen samt boende i kustområdet.
Skatans historia digitaliserades och tillgängliggjordes via olika media för att stimulera ökad besöksnäring i området. Syftet med projektet var också att skapa en arena för ökad kunskap om kulturarvet. Projektet syftade också till att ge uppslag till nya produkter och tjänster för att skapa jobb på landsbygden.

Projektet digitaliserade foton, ljudband, filmer och text samt redigerade dessa. Därefter skapade de en permanent utställning i Skatans fiskeläge såväl som en mobil utställning med allt framtaget material som grund.
På lång sikt ska projektet bidra till fler arbetstillfällen genom att det lockar fler besökare till restaurangen, ökad försäljning i fiskbutiken, av souvenirer och bruksföremål med koppling till kulturarvet med mera.

Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”.

Motivering från LAG

Sökande har av LAG beviljats som mest 209 705 kronor
LAG motiverade sin prioritering bland annat med att projektet jobbar för långsiktigt hållbara lösningar som kan i mycket stor utsträckning bidra till mer natur- och kulturturism, bevara och utveckla mångfald i kulturmiljöer och lokalt kulturliv och ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv. Läs mer om projektet i vårt reportage.

Är du intresserad att veta mer om projektet? Vänligen kontakta kansliet, så kan vi vidarebefordra kontaktuppgifter till projektet.

Infoträff om Botnia Atlantica – 17 januari 2018

Välkomna på informationsträff 17 januari inför kommande ansökningsperioder under 2018.

Om ni har en projektidé som stämmer in mot målen i Botnia-Atlanticaprogrammet och är intresserade av att starta upp ett projekt är ni välkomna att delta. Under träffen kommer sekretariatet att gå igenom förutsättningarna för att driva ett projekt och ni kommer att ha möjlighet att ställa frågor samt presentera er idé för handläggare i enskilda projektmöten i anslutning till informationsträffen.

Anmälan senast 20 december till info@botnia-atlantica.eu

Datum:              17 januari

Tid:                     9.30 – 15.00

Plats:                 Länsstyrelsen Västerbotten, storgatan 71B Umeå

 

Under 2018 kommer programmet ha två utlysningar, den första avslutas 6 februari och den andra avslutas 12 september.

Har ni frågor kring träffen kan ni vända er till Sara Sundbaum, sara.sundbaum@lansstyrelsen.se eller +46 10 225 44 99.