Tio projekt prioriterade

Den 19 oktober hade LAG Leader Mittland Plus beslutsmöte och vi fattade vårt tionde prioriteringsbeslut. I och med detta beslut är ca 9% av budget för utvecklingsidéer med hjälp av leadermetoden tingad. Det finns mycket utvecklingsmedel kvar  att söka.

Vi har prioriterade projekt från alla kommuner i leaderområdet. De projekt som prioriterats har sökt projektstöd ur Landsbygdsfonden och Regionalfonden, men vi har ännu inga prioriterade projekt ur Socialfonden och Havs- och fiskerifonden.

Har du utvecklingsidéer som rör förbättrad anställningssituation för anställda eller sysselsättning för långtidsarbetslösa som samtidigt utvecklar landsbygden kanske din idé är ett möjligt leaderprojekt med stöd ur Socialfonden.

För havs och fiskerifonden finns det möjlighet att genomföra utvecklingsidéer både vid kusten och inlandet, och det geografiska området är inte bara Leader Mittland Plus utan även Leader Höga Kusten. Fiskerifonden är bred och här är det kopplingen till vattennäringar som är bärande. Här välkomnas idéer för att utveckla konkurrenskraften hos företag som har fiske, fiskeriinriktning, livsmedelsproduktion m.m. som bas, eller, t ex projekt för att skydda vattenmiljöer.

Våra inspiratörer och vår verksamhetsledare kommer gärna ut och berättar mer om hur du går tillväga för att förverkliga din utvecklingsidé genom leadermetoden. Kontakta oss så berättar vi mer!