Startbeslut Framtidscentrum Matfors

De två projekten som tillsammans ska utveckla Framtidscentrum Matfors har nu fått startbeslut från Jordbruksverket.

I projektet ska ett museum växa fram och en mötesplats för alla. I samband med att Framtidscentrum tar form ska projektet också jobba för ett arbetsintegrerat socialt företag.

Projektet vill kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk.

Projekten finansieras bland annat genom Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, Europeiska Socialfonden, Jordbruksverket och Leader Mittland Plus. Bland övriga finansiärer finns Arbetsförmedlingen, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen samt privata företag i Matfors.