Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB fick sin ansökan om stöd till förstudien ”Fördubbling av besöksantalet” prioriterad av LAG och ansökan har fått startbeslut från Jordbruksverket. Förstudien skulle utreda förutsättningar för vidareutveckling av ett besöksmål så att det årliga besöksantalet kunde fördubblas och på så sätt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Ånge kommun.

LAG bedömde att det fanns ett mycket stort behov av projektets resultat projektet och att det i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet kunde bidra till mobilisering och kunde i mycket hög utsträckning påverka ett lokalt samhälle. Projektet kunde bidra i mycket hög utsträckning  till ökad besöksnäring, ökad förädling samt bidra till fler produkter och tjänster.

Insatsen bedömdes som projektstöd till företag, och LAG fastställde maximalt stödbelopp till 140 000 kr. Stödmottagaren gick även in med minst 60 000 kr i egna medel.