Reko-ring i glesare landsbygd- Leader en självklar samarbetspartner

”Reko Jämt här” är ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt. Projektet var ett samarbetsprojekt, fördelat över två andra leaderområden, Leader Skog, Sjö & Fjäll och Leader 3sam.

— Vi såg Leader som den självklara samarbetspartnern och finansiären i ett sådant här projekt, som handlar mycket om samverkan, dialog och lokal kännedom, berättar Ida Lindman, näringslivsutvecklare och deltagare i projektet.

Allt började med att lokalt engagerade producenter såg ett behov av att utveckla konceptet reko-ring och få det att fungera bättre i glesare landsbygd. Organisationen Hushållningssällskapet såg potentialen att utveckla konceptet reko-ring och som en del av aktiviteterna i projektet tog en metodutveckling fart. Ett system skapades där det gick att göra flera utlämningar på samma ring, och mer samarbete mellan de olika producenterna.

Ida Lindman, näringslivsutvecklare i Hushållningssällskapet Jämtland, berättar att en av de stora utmaningarna när det kommer till konceptet reko-ring är att det inte är en organisation eller förening som driver ringarna. Det är engagerade producenter som utför själva metoden och för att underlätta producenternas engagemang togs utbildningsmaterial fram som en del av projektet.

—  Vi utvecklade en kurs som riktade sig till producenter med tips kring försäljning, annonsering, faktatexter och länkar, men även material som underlättar att hålla en egen studiecirkel i ämnet. Det är även en beståndsdel som är kvar efter avslutat projekt, berättar Ida Lindman.

Samarbetsprojekt en möjliggörare

Ibland var det en utmaning att få in tillräckligt med kundunderlag. Projektet lyfte då perspektivet  om det var möjligt att skapa mervärden för kunderna, exempelvis en aktivitet vid Ica samtidigt som rekoringen har sin utlämning.

Ida Lindman vill lyfta leader och dess stöd som en betydande faktor för reko-ringen.

— Just möjligheten att lägga ett projekt i flera leaderområden, har varit jättebra för oss. Det ger mer effekt av vår tid att möjliggöra ett projekt i flera kommuner samtidigt och som i sin tur lett till fler arbetstillfällen och nya företag, vilket är väldigt positivt.

För reko-ring Bräcke var engagemanget stort från Bräcke kommuns sida. I framtiden tror Ida Lindman konceptet kan utvecklas med flera andra samarbetspartners, exempelvis lokala företag som i sin tur har nytta av samverkan.

—  Det gäller att få med fler producenter på samma tåg, i stället för att springa åt olika håll. I den värld vi lever i nu kommer fler behöva handla lokalt och jag vet att det finns mycket utvecklingspotential i reko-ringarna. Det bubblar med olika idéer, avslutar hon.

 

 

Ida Lindman, näringslivsutvecklare Hushållningssällskapet, Jämtland och engagerad deltagare i projektet.