Aktiv 1-100

Projektet ” Aktiv 1-100”  och 173 event har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Motivering av insats. Landsbygdsfonden -genomförande av projekt>Näringsverksamhet>Besöksnäring och destinationsutveckling>utveckling av specifikt besöksmål>investering.

Syftet är att tillgängliggöra området för besöksnäringen genom att skapa förutsättningar för nya tjänster, produkter och evenemang gynnas företag, föreningar, besökande och området blir attraktivt för besökare och hemvändare samt främjar friluftsliv. Projektet ska skapa förutsättningar för att locka boende och besökande till attraktiva miljöer, livskvalité, mindfullness och rikt friluftsliv. Målet är att grillkoja, bastu rök-kåta, bryggor och utedass ska vara klara att använda, odlingar klara, leder, stigar och gamla boplatser ska vara framröjda och planering av olika evenemang i ett årshjul, marknadsföra hos företag. Mål på lång sikt är att naturturism förväntas leda till ökade besöksantal, ökat antal invånare på bygden och därmed ökade inkomster till kommunen.

Projektet bedöms som förutsättningsskapande och att det bidrar till en allmän landsbygdsutveckling och genom det skapar nytta för en bredare allmänhet. Bedömningen innebär att projektet hamnar inom den högre stödspannet 40-100%. LAG-styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt stöd till 463 900 kronor. Projektets fördelning är preliminärt  310 813 (67%). Övrigt offentligt stöd LAG 153 087 kronor (33%),