Affärsutveckling genom Leader gav nya idéer till besöksnäringen

Affärsutveckling Kurbits är ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt. Syftet med projektet var att genom en utbildning i affärsutveckling få landsbygdsföretag inom besöksnäring och turism att utvecklas.

Företag inom olika branscher, alla verksamma inom besöksnäringen fick chansen att gå en flernivåutbildning inom affärsutveckling.
— Tanken med projektet var att deltagarna skulle få ta del av ett affärsutvecklingsprogram Kurbits och att företagen som var med i projektet kunde få hjälp att utveckla sina egna unika företagsdelar, bolla idéer och nätverka tillsammans med andra, berätta Urban Jonsson, en av initiativtagarna.
Katarina Östberg från företaget Bröderna Bommen var deltagare i Kurbitsprojektet och såg utbildningen som både pedagogisk och välstrukturerad.
— Det var ett fantastiskt projekt, genomtänkt med pedagogiskt perspektiv. Även fast vi i projektet var flera olika organisationer så kunde vi ha ett erfarenhetsutbyte, berättar Katarina.

Ny produktserie växte fram

Urban Jonsson förklarar vidare att projektet ledde även till att många av de deltagande företagen utvecklade nya tjänster eller produkter. Katarina Östberg instämmer att deras företag utvecklade en produkt som fick mer skjuts utifrån synpunkter från andra deltagare i projektet.
— För oss växte en ny produktserie fram som heter Njurundum och den idéen kom fram under en av sittningarna i projektet, och vi berättade om när vi var små och åkte kälke på gravkullarna här i Njurunda. De andra deltagarna tyckte att berättelsen var fantastisk! Innan Kurbits tyckte vi inte att det var så märkvärdigt, men efter Kurbits har vi förankrat vår plats mer i våra produkter, avslutar Katarina.
Urban berättar också om hur det var att genomföra ett Leaderprojekt.
—Jag tycker konceptet leader är bra när det kommer till delningen mellan det offentliga, privata och föreningslivet och jag visste att det här projektet skulle passa bra för några landsbygdsföretag inom besöksnäringen jag hade kontakt med, avslutar Urban Jonsson.

Urban Jonnson en projektdeltagare Urban Jonsson, en av initiativtagarna till projektet.

Katarina Östberg, Bröderna Bommen, en av deltagarna i projektet.