Flera aktörer samverkade för att starta Mikrofond i Västernorrland

I Leader Mittland Plus avslutade projekt Mikrofond Västernorrland samverkade flera olika aktörer i den sociala ekonomin för att undersöka om det var möjligt att starta en mikrofond i länet.

— Vi såg att det fanns ett behov ute bland företag på landsbygden att få små mikrolån och vi ville se om det gick att starta en lokal mikrofond här i Västernorrland, berättar Susanne Vinderå, projektledare för projektet.

Flera olika aktörer samverkade i projektet, bland annat den rikstäckande organisationen Hela Sverige ska leva, Sveriges Hembygdsförbund och flera andra inom den sociala ekonomin. Det sociala företaget Coompanion tog initiativ till arbetet, genom att kontakta föreningar och undersöka de juridiska förutsättningarna samt nätverkande. Målet var att bilda en fond, men under projektets gång visade att förutsättningarna inte riktigt blev som planerat. Bland annat eftersom andra aktörer som arbetade med krediter ville etablera sig i länet. Det var också svårt att få till processen att starta en fond.

— De organisationer som tillsammans med Coompanion avsåg att bilda fonden visade inte det engagemang och intresse som krävs för att skapa en gemensam finansieringsorganisation, men jag tycker ändå resultatet av projektet blev lyckosamt. Vi gjorde många kunskapshöjande insatser kring finansiering, berättar Susanne Vinderå.

Projektets material om lokala finansieringsalternativ skapar värde för fler

Bland annat togs ett material fram om de olika finansieringsalternativen som finns i länet, alltifrån stipendier till stöd från kommuner och regioner och stora fonder.

— Vi har fått höra från flera andra aktörer, bland annat av Almi, att de använder den här sammanställningen och vi vet det spridits sig vidare till andra län, bland annat Jämtland och Gävleborg. Det är jättebra projektresultat, säger Susanne.

Även om projektet Mikrofond Västernorrland inte utvecklades till en mikrofond berättar Susanne Vinderå att det ändå kommer att bli en mikrofond här i länet, några år efter projektslut.

— Mikrofond Z, som var Jämtlands fond, blir nu Mikrofonden i Mellersta Norrland. Det är roligt tycker jag, avslutar Susanne Vinderå.

Susanne berättar om projektet.

Susanne Vinderå, berättar om Leader Mittland Plus avslutade projekt Mikrofond Västernorrland.