Nya riktlinjer för förstudier

Leader Mittland Plus har fått in väldigt många projektansökningar som gäller förstudier. För att budget ska räcka till alla genomförandeprojekt och samarbetsprojekt som behövs för att nå strategins mål har LAG därför beslutat införa ett takbelopp för projektstöd till förstudier.

Förstudier inom en, två eller tre kommuner kan få som mest 200 000 kr. Om förstudien omfattar hela leaderområdets fyra kommuner är takbeloppet satt till 250 000 kr.

Den nya begränsningen gäller för ansökningar som kommit in efter den 31 augusti 2016. En ansökan som skickats in före detta datum bedöms enligt tidigare rutiner.

I samband med att LAG fattade beslut om takbelopp har också bedömningskriterier för förstudier tagits fram. Bedömningskriterierna har skickats till Jordbruksverket för att godkännas och den 10 oktober 2016 fattades beslutet att godkänna tillägget till befintliga kriterier. Alla ansökningar om förstudiemedel som kommit in efter den 10 oktober bedöms enligt de nya kriterierna. De ansökningar som kommit in före detta datum ska bedömas enligt tidigare regler.

Bedömningskriterierna publiceras på hemsidan under fliken Projektstöd.