Utlysning pilotprojekt för utveckling av lokal service – Tillväxtverket

Tillväxtverket har projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet. Sista ansökningsdag: 31 juli 2019. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida vila länken nedan.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2016-03-14-utveckling-av-lokala-servicelosningar—————.html