Startbeslut för Förvaltning av lax och öring i Moälven

Örnsköldsviks kommun har fått startbeslut för projektet ”Förvaltning av lax och öring i Molälven.”

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla stora bestånd av lax och öring. Detta kan i sin tur ge goda förutsättningar för lokal ekonomisk, social och ekologisk hållbar användning och utveckling av lax och öring som resurs.

Projektet ska öka kunskapen om fiskeförvaltning och akvatisk naturvård kopplat till lax och öring hos fiskevårdsområden och allmänhet, med fokus på barn, unga och kvinnor. Projektet ska även engagera samtliga intressenter som i framtiden ska förvalta fiskeresurserna.

Beviljat stöd: 966 339 kr. Tillkommer offentligt stöd kommun 300 000 kr.

För mer information, kontakta Anders Forsberg, biolog vid Örnsköldsviks kommun. En kort beskrivning finns också i vår projektbank.