Projekt för 3,5 miljoner prioriterade

Vid senaste prioriteringsmötet med den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterades utvecklingsprojekt för nästan 3,5 miljoner kronor.

Bland annat prioriterades stöd till projekten Serviceutveckling Bodsjöbygden, Galtströms Jernväg 2019, Fiskemuseum Löruddden, förstudie Pilgrimsleden St Olav och förstudien Glesbygdsidentitet. Mer om projekten kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.

Det finns fortfarande stöd kvar att söka för utveckling på landsbygden. Vi har bland annat möjligheter att söka stöd för yrkesfiske, livsmedelsproduktion eller förädling av produkter från vatten, projekt som utvecklar näringsliv med koppling mellan land och stad och för projekt som på olika sätt bidrar till att stärka individers möjligheter till sysselsättning. Det finns även pengar kvar för landsbygdsutveckling i mer generella termer och projekt som stimulerar till social ekonomi eller mer lokalt kapital i omlopp.