Uteliv i Nora skapar rörelseglädje i bygden

I byn Nora har en praktfull friluftsanläggning med motionsspår växt fram. De tre initiativtagarna Olle Modén, Elisabeth Kempe och Lina Modén fick idén till att skapa anläggningen när Skogsstyrelsens såg potentialen och SCA hjälpte till att gallra fram lövrik skog på deras mark.
— Idén föddes från en kommentar om att den gallrade marken kunde bli en park och vi utvecklade den vidare till ett friluftsområde, berättar Olle Modén.

Projektet, som finansierats med leaderstöd och ideella insatster, har lett till att det idag bland annat finns en discgolfbana, utegym, motionsspår, grillplatser och en minigolfbana. Initiativtagarna menar att deras projekt bidragit till rörelseglädje i bygden samtidigt som anläggningen blivit en naturlig mötesplats för byborna.

— Många säger ”wow, finns det här i bygden” och flera bybor har spontant kommit in med lösningar. Vi har bland annat fått hjälp från en brandman kring utveckling av gymmet och vi fick en rostfri eldstad till vår grillkåta på området, berättar Olle.

Projektet växte med leaderstöd

För att genomföra leaderprojektet har man bildat den ideella föreningen Uteliv i Nora. Tanken är att medlemmarna själva ska driva och utveckla anläggningen. Utan stödet från leader är Olle och Elisabet överens om att projektet inte hade blivit lika stort som det är idag.

— Vi hade inte genomfört allt arbete med att utveckla friluftsanläggningen utan hjälp från Leader Mittland Plus och Jordbruksverket. Utan stöd hade vi möjligtvis nöjt oss med ett utegym eller skidspår, berättar Elisabeth.

Utöver själva arbetet med att etablera anläggningen så har också projektet skapat evenemang tillsammans med andra parter. I våras arrangerade de en ”bygg din egen fågelholk”-dag och i somras en lägdloppis med servering av kolbullar.
Både Olle, Elisabeth och Lina har många idéer hur anläggningen kan förvaltas och utvecklas i framtiden och är övertygade att projektet leder till en levande landsbygd.

— Vi har fått in en del önskemål om bland annat boulebana, kolonilotter eller agilitybana. Framtiden får visa vad som händer i kommande steg, avslutar Elisabeth.