Fler campingplatser ökar Ånges attraktionskraft

Ånge camping ligger naturskönt efter Ljungans dalgång i västra Medelpad. Nu har det blivit lättare för allmänheten att nå ut till det vackra rekreationsområdet.
— Målet har varit att få till en bättre infart och att få fler anpassade ställplatser med elstolpar för tyngre husbilar och husvagnar, berättar Erik Sjödin, en av medlemmarna i Ånge campingförening.

Tidigare låg vägen in till campingen mellan två gårdar. Föreningen ville göra det lättare att nå ut till rekreationsområdet vid Ångesjön och nya platser med eluttag har gjort det lättare att stå på campingen lite längre perioder. Föreningen har även anlagt en ny björkallé och belysning på vägen ut mot campingen.
— Belysningen som vi satt upp vid infartsvägen förhöjer verkligen upplevelsen idag, jämförelse med den känsla av mörker man tidigare fick, berättar Erik Sjödin.

Ånge campingförening är nöjda med det stöd och den hjälp de har fått från Leader Mittland plus. Örjan Ekerman, en av föreningens eldsjälar:
— Leader Mittland plus har gett oss mycket bra information och god stöttning i våra projekt, vilket även ger oss bra förutsättningar för att utveckla campingen vidare.

Lett till ökad turism

Redan i år har föreningen noterat att utvecklingen på området gett effekt. Allt fler Ångebor och turister hittar fram till den natursköna platsen.
— Vi tror på det här området och vi vet att allt fler har stannat till med längre och större fordon än tidigare. Vi tror dessutom att våra gästnätter lett till att fler stannat till i Ånge för att handla och gett ökad turism till bygden, avslutar Erik Sjödin.