Seminarium: Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön

Torsdag den 6 oktober i konferenslokal Skeppet, Hotell Elite Plaza Örnsköldsvik

Leader Mittland Plus och Örnsköldsviks kommun bjuder in till det avslutande seminariet för det internationella samarbetsprojektet säl-och skarv.

Säl och skarv-problematiken påverkar det småskaliga fisket. Under seminariet presenteras förvaltningsplanerna ur nationellt och lokalt perspektiv, samt den svenska slutrapporten för det transnationella projektet.

Nyfiken att delta?

Alla som är intresserade av fiskefrågor är välkomna att delta. Kanske arbetar du inom statlig/kommunal sektor med fiskefrågor? Yrkesfiskare eller arbetar för en naturvårdsorganisation? Möjligen är du sportfiskare eller bara nyfiken allmänhet. Skicka in din anmälan redan idag!

Anmälan

Skicka in anmälan senast den 30/9 till salochskarv@mittlandplus.se
Frågor? Kontakta Greger Jonsson, 070-625 97 30. Det finns möjlighet att delta på seminariet via länk. Vänligen anmäl på vilket sätt du deltar när du skickar in din intresseanmälan.

Program

08.50 Leader Mittland Plus och Örnsköldsviks kommun hälsar välkommen
09.00 Förvaltningsplan Säl och skarv – inriktning och vägen framåt
Henrik C Andersson; Länsstyrelsen Stockholm
09.50 Konflikter säl, skarv och fisk-samt de senaste rönen beträffande sälskrämmor
Sara Königsson, SLU Kustlab.
10.30 Paus
10.40 Slutrapport Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön
Aron Hejdström, rapportförfattare
11.30 Lunch (självkostnadspris för åhörare)
12.30 Nationell förvaltning av säl och skarv, Naturvårdsverket
(Föreläsare har lämnat återbud – ersättare sökes- misslyckas detta så kortas programmet)
13.20 Genomgång av förvaltningsplan för säl och skarv i Västernorrland
Hanna Edvardsson, Länsstyrelsen Västernorrland
14.30 Kort paus
14.35 Säljakt/sälstatus samt pågående forskningsprojekt
Anna-Carin Westling, säljägare
15.20 Frågestund för publik/media till dagens föreläsare.