APP för konsumtion av fisk

Projektet ” App för fisk” som föreningen Störöringens Fiskeklubb driver har beviljats projektstöd från Europeiska Havs-och Fiskerifonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet är ett genomförandeprojekt  insatsområde är >skapa mervärde
(affärsutveckling/företagsutveckling) > Fiske > Samverkan mellan aktörer . Val av insats stämmer med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap. Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 2 ”Fler nya
lokala produkter/ tjänster” som återfinns under både mål 2 och mål 3 i den lokala insatsmatrisen.

Syftet med projektet är att skapa ett verktyg för hållbara val för fiskkonsumenter, samt öka uppmärksamheten och
intresset runt fiske och fisken. Målet är att projektet vill tillhandahålla en app eller motsvarande funktion för konsumenter i Västernorrland.

LAG bedömer att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt. Projektet bedöms i mycket hög
utsträckning kunna bidra till att främja hållbar användning av vattenresurser.

LAG fastställde maximal andel offentligt stöd till 422 430 kr. 107 172 kr av
dessa avser övrig offentlig finansiering från Arbetsförmedlingen. Projektstöd 283 028 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 32 330 kr (7,6%) och Arbetsförmedlingen 107 172 kr, (25,4%). Totalt övrigt offentlig stöd 33 %.