APP för konsumtion av fisk

Projektet ” App för fisk” som föreningen Störöringens Fiskeklubb driver beviljades projektstöd från Europeiska Havs-och Fiskerifonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt  insatsområde var >skapa mervärde
(affärsutveckling/företagsutveckling) > Fiske > Samverkan mellan aktörer . Val av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 2 ”Fler nya
lokala produkter/ tjänster” som återfinns under både mål 2 och mål 3 i den lokala insatsmatrisen.

Projektet tog fram en app för att konsumenter ska kunna handla fisk mer hållbart. Appen innehåller fakta och data om från hela regionen om färsk fisk och egenfångad fisk, lokala handlare listas med information och länkar till deras butiker, möjlighet finns också att använda Storöringens butik online om inte handlarna har egen butik. De gjorde även ett antal reportage om särskilt utvalda hållbara och närproducerade leverantörer.

LAG bedömdes att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt. Projektet bedömdes i mycket hög
utsträckning bidra till att främja hållbar användning av vattenresurser.

LAG fastställde maximal andel offentligt stöd till 422 430 kr. 107 172 kr av
dessa avser övrig offentlig finansiering från Arbetsförmedlingen. Projektstöd 283 028 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 32 330 kr (7,6%) och Arbetsförmedlingen 107 172 kr, (25,4%). Totalt övrigt offentlig stöd 33 %.

Projektet är avslutat.