Stödekortet

Projektet Stödekortet och föreningen Stöde företagarförening har beviljats projektstöd från Landsbygdsfonden och det lokala leaderpartnerskapet.

Projektet är ett genomförandeprojekt>landsbygdsfonden>Näringsverksamhet>Näringsverksamheter, flera branscher, >Samarbeta organisera, arrangera. Projektet avser genomförande av den lokala produkter och tjänster.

Projektets syfte och mål är att utveckla företagen i Stödeområdet genom att skapa en ny försäljningskanal och paketera produkter och tjänster och nytt nätverk, Detta kommer att stärka företagens synlighet och stärka Stödebygdens attraktivitet och på sikt leda till ökade intäkter för företagarna.

Totalt budget enligt ansökan omfattar 110 561 kronor och LAG fastställde maximal andel offentligt kontakt stöd till 100 561§ kronor och offentliga resurser till 5000 kronor. Övrig privat insats i form av deltagaravgifter 10 000 kronor.

Projektstöd 67 376 kr(67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 18 185 kronor ( 18%) och Näringslivsbolaget i Sundsvall 10 000 kronor ( 10%) offentlig resurs 5000 kronor (5%).