Stödekortet

Projektet Stödekortet och föreningen Stöde företagarförening beviljades projektstöd från Landsbygdsfonden och det lokala leaderpartnerskapet.

Projektet var ett genomförandeprojekt>landsbygdsfonden>Näringsverksamhet>Näringsverksamheter, flera branscher, >Samarbeta organisera, arrangera. Projektet avser genomförande av den lokala produkter och tjänster.

Projektets syfte och mål var att utveckla företagen i Stödeområdet genom att skapa en ny försäljningskanal och paketera produkter och tjänster och nytt nätverk.  Detta kommer att stärka företagens synlighet och stärka Stödebygdens attraktivitet och på sikt leda till ökade intäkter för företagarna.

Totalt budget enligt ansökan omfattade 110 561 kronor och LAG fastställde maximal andel offentligt kontakt stöd till 100 561§ kronor och offentliga resurser till 5000 kronor. Övrig privat insats i form av deltagaravgifter 10 000 kronor.

Projektstöd 67 376 kr(67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 18 185 kronor ( 18%) och Näringslivsbolaget i Sundsvall 10 000 kronor ( 10%) offentlig resurs 5000 kronor (5%).

Projektet är avslutat.