Ökad tillgängligheten till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven

Projektet  ”Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven” och föreningen Bergeforsens  fiskevårdsområdesförening beviljades projektstöd från Landsbygdsfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Bergeforsens fiskevårdsområdesförening ville öka tillgängligheten i friluftsområdet i Indalsälven och därigenom ge möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Målet i projektet var att i  området ska det finnas vindskydd och bänkar med bord och några platser, dessa ska vara tillgängliga med stigar. Besökare ska uppleva att de kan hitta i området med hjälp av uppmärkta skyltar. Det ska finns en mulltoa som på fungerar på ett strategiskt ställe, ramperna nere vid vattnet ska underlätta för alla att komma ner på ett säkert sätt. På lång sikt är målet att fler personer ska hitta ut i området för att idka friluftsliv och må bra.

Fonden är Landsbygdsfonden, genomförandeprojekt > Kultur och fritid> Flera olika kultur och fritidsaktiviteter>Investering. Projektet stämmer överens med genomförande av den lokala strategins insats 3 tillgänglighet, vilket styrks av målen ” Ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla” fler besöksmål och mötesplatser i naturen” Beröringspunkter finns också med i insats 4 natur- och kulturbevarande.

Lag bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och i mycket hög utsträckning hade tydliga mål. Projektet bedömdes i hög utsträckning påverka det lokala samhället i Timrå. Projektet bedömdes också i mycket hög utsträckning bidra till ökad tillgänglighet, till natur och friluftsliv och mötesplatser i naturen.

LAG fastställde maximalt stöd upp till 100 % av totalt budget för faktiska kostnader upp till fastställt maxbelopp. LAG fastställde maximalt andel offentligt  stöd till 706 610 kronor och i denna summa ingår 25 00 kronor från  Timrå kommun, samt bygdemedel med 23 000 kronor.  Projektstöd 473  429 kr (67%) Övrigt offentligt stöd LAG 185 181 kr ( 26.2%) och övriga finansiärer 48 000 kr (6,8%) Totalt övrigt stöd 233 181 kr ( 33%).

Projektet är avslutat.