Kälens bystuga där leden passerar.

Utveckling av Bodsjöleden

Projektet utveckling av Bodsjöleden har beviljats stöd från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling EJFLU och det lokala partnerskapet. Val av insatsområde stämmer med innehållet stämmer med de insatser som pekats ut i den lokala utvecklingsstrategin

Mål 4, Insats 3 tillgänglighet, ökad tillgång till natur & friluftsliv för alla samt fler besöksmål och mötesplatser i naturen. Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen kring Bodsjö genom att utveckla en vandringsled ( Bodsjöleden) så fler kan komma ut i naturen

LAG-styrelsen bedömer att projektet har tydliga kopplingar till flera insatsområden i den lokala strategin och i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt. Det finns ett stort behov av projektets resultat. Projektet bedöms i hög utsträckning arbeta för miljöpåverkan och lokala attityder och mobilisering.

Projektet bedöms också i hög utsträckning påverka de lokala samhällen som är nära leden och bidra till lokala produkter/tjänster, ökad inkludering samt tillgång till natur- och friluftsliv för alla.

LAG beslutar att prioritera projektet med 671 128 kr i totalt offentligt stöd, varav 441 138 kr (65,7%) projektstöd och 229 990 kr (34,3%) offentlig resurs från Skogsstyrelsen.