Förstudien Kultur och hälsa

Syfte

Det saknas en mötesplats i Matfors för alla åldrar och kulturer. Förstudien  undersökte vilka behov som finns av mötesplatser och vilka aktiviteter som skulle kunna locka Matforsborna att delta och på så sätt skapa gemenskap och ökat lokalt engagemang.

Resultatet ska användas för att utveckla lokala mötesplatser, t ex allas kulturhus.

Långsiktiga mål

En tydlig bild av det lokala behovet av en mötesplats (eller flera mötesplatser) och en riktning för det framtida arbetet med föreningen Allas Aktivitetshus som skulle också skulle kunna vara Folkets hus. I förlängningen ska förstudien bana väg för utveckling mötesplatser och en arbetsmodell som skapar engagemang och naturlig stolthet för den egna bygden.

Projektet hoppas i förlängningen leda till ett socialt företag med kulturaktiviteter som bas.

Sökande: Folkan Allas aktivitetshus i Matfors

Geografi: Sundsvall

Projekttid t o m 2018-03-31

Projektstöd: 137 514 kr

Ideell tid, värde: 66 000 kr

Fond: Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU),  Kultur- och fritid >>Flera olika kultur- och fritidsaktiviteter>>Samarbeta, organisera

Lokala strategin:    Insatsområde 4, natur- och kulturbevarande insatser.

Målgrupp: Barn- och ungdomar, kommuninnevånare, nysvenskar och ensamkommande