Matglädje

Projektet Matglädje, skapat av André Sevä Nordvold har beviljats mikrostöd för att utveckla företagsidén Matglädje. Projektet syftar till att hämta in experthjälp inom livsmedelsområdet för att i förlängningen kunna etablera ett företag och även anställa personer i en framtida verksamhet inriktad mot integration och mångkulturella livsmedel. Projektet leda till ett startat företag. Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap och företagande hos små och medelstora företag och bidrar till fler företag hos små och medelstora företag. förväntat resultat är 1 nytt företag och 1 nytt nätverk.

För att komma i kontakt med projektet, vänd dig till paraplyprojektets samordnare Kerttu Heiskanen som vidareförmedlar kontaktuppgifter.

Wiskan Marina

Leader Mittland Plus har beslutat att ge mikrostöd till Wiskans Marina  med som mest 24 000 kr .

Syftet med mikroprojektet är att projektägaren med hjälp av byns ideella krafter samlar idéer till hur platsen ”Viskan Marina” kan ge glädje till människor på̊ nya sätt. Projektet ska samla byns aktörer och titta på hur platsen kan göras attraktiv för turister och pilgrimsvandrare, för motorburen ungdom eller sportaktiviteter.

Vid projektets slut, har byn samlats kring platsen och har svar ett antal i förväg ställda frågor.

Projektet innehåller konsultutgifter för två byamöten inklusive förberedelser, genomförande och sammanfattning samt en utvecklingsplan.

Projektet anger 20 timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

  • 1 nytt nätverk/samarbete
  • 1 deltagande unga nysvenskar
  • 2 deltagande unga
  • 1 ny kreativa/utvecklad mötesplats

http://wiskan.se

 

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för ansökte om stöd till projektet omställningslots som prioriterades av Leader Mittland Plus för stöd.

Projektet omställningslots syftade till att skapa hållbar tillväxt genom varaktig anställning för långtidsarbetslösa med övergång från arbetsmarknadsåtgärder till anställning, ge kombinatörer möjlighet till sysselsättning samt ge arbetsgivare information om anställningsformer, utbildning och utveckling i syfte att uppnå osubventionerade anställningar. Målgruppen var arbetssökande i utanförskap som behövde arbetsgivare och kompetensutveckling, arbetsgivare med behov av arbetskraft, utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer som jobbar för landsbygdsutveckling, kommunerna.

Projektet har vid sitt slut utvecklat sysselsättningslösningar för individer som var långt från arbetsmarknaden och skapat förutsättningar för arbetsgivare, fler personer ska ha fått anställning i sociala företag istället för i arbetsmarknadsåtgärder, fler personer ska vara etablerade på arbetsmarknaden och fler ska börjat studera.

Stödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet och från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet kan få som mest 797 000 kr i stöd.

LAG gjorde bedömningen av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömde att projektet i mycket stor utsträckning arbetade långsiktigt och för hållbara lösningar, bidrog till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befann sig långt från arbetsmarknaden, till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden, till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället samt till stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på arbetsmarknaden.