Från ansökan till beslut

Den vanligaste frågan vi får på kontoret är den här: När ska ansökan vara inne för att komma med på nästa beslutsmöte?

Det är också en fråga utan definitivt svar. Det beror på att ansökningar tas emot och handläggs löpande och att ingen ansökan är den andra lik. Vi kan därför aldrig garantera att en ansökan kommer med vid ett visst beslutstillfälle enbart utifrån när ansökan kommit in till oss, utan det beror på många faktorer. T ex vilka kompletteringar behövs? Hur snabbt kommer kompletteringarna in? Hur många andra ansökningar är under handläggning samtidigt? Hur många ansökningar kan LAG hinna med under ett beslutstillfälle? o.s.v.

En stor ansökan med investeringar tar oftast längre tid att handlägga än t ex en mindre förstudie, men också det är individuellt. Ett riktvärde är att vi behöver din ansökan komplett minst en månad innan beslutsmöte. Då finns tid för sluthandläggning och LAG får rimlig tid på sig att läsa in sig på ansökningar.

Ibland behövs också ett utlåtande från våra referensgrupper för att kunna gå till beslut. Då måste referensgruppen ha träffats innan sluthandläggning och LAG-möte. Det kan också leda till att beslutet dröjer.

Det du kan vara säker på är att vi alltid handlägger så snabbt vi kan.

Har du skickat in en ansökan steg 1 bör du normalt ha fått återkoppling från oss inom en arbetsvecka, undantaget under semestertider då det kan ta lite längre tid.