Sista ansökansdag för landsbygdsfonden och fiskefonden förlängd