Julstängt kontor

Kansliet tar jullov och kontoret öppnar för verksamhet igen den 7 januari 2019.

Vi önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år!

Projekt för 3,5 miljoner prioriterade

Vid senaste prioriteringsmötet med den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterades utvecklingsprojekt för nästan 3,5 miljoner kronor.

Bland annat prioriterades stöd till projekten Serviceutveckling Bodsjöbygden, Galtströms Jernväg 2019, Fiskemuseum Löruddden, förstudie Pilgrimsleden St Olav och förstudien Glesbygdsidentitet. Mer om projekten kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.

Det finns fortfarande stöd kvar att söka för utveckling på landsbygden. Vi har bland annat möjligheter att söka stöd för yrkesfiske, livsmedelsproduktion eller förädling av produkter från vatten, projekt som utvecklar näringsliv med koppling mellan land och stad och för projekt som på olika sätt bidrar till att stärka individers möjligheter till sysselsättning. Det finns även pengar kvar för landsbygdsutveckling i mer generella termer och projekt som stimulerar till social ekonomi eller mer lokalt kapital i omlopp.

Klart för start – projektledare på plats!

Nu är alla tre beviljade paraplyprojekt klara för start och officiellt kan vi påbörja arbetet vid årsskiftet.

Klart är också namnen på våra projektledare. Projektleadare och inspiratör för projektet Young Events är Lotten Rapp och projektledare och inspiratör för projekten Startsmarthjälpen och Startgas är Kerttu Heiskanen. De tre projekten har många likheter och en del av informations- och inspirationsinsatserna kommer att göras gemensamt.

Både Lotten och Kerttu är del i Glesbygdskollektivet i Fränsta som bland annat fungerar som ett nav för landsbygds- och företagsutveckling i området. Det finns många möjligheter till synergier mellan Glesbygdskollektivet och Leader Mittland Plus och vi är jätteglada att vi hittat den här samarbetsmöjligheten.

Paraplyprojektens verksamhet utgår från Fränsta och kommer att jobba över hela leaderområdet och den 9 januari räknar vi med att vara igång fullt ut. Kontaktuppgifter kommer att publiceras på paraplyprojektens egen sida här på www.mittlandplus.se.

Paraplyprojekt är en form av mikrostöd eller utvecklingscheckar på som mest 25 tkr som föreningar och blivande företag kan söka för att förverkliga och testa idéer. Varje delprojekt har en egen artikel här på webben där du kan läsa mer.

Young Events

Startsmarthjälpen

Startgas

Välkomna!