Brattbytorpets utemiljö

Brattbytorpet- teknik och nostalgi djupt inne i skogen

Långt in i skogen vid Revsundsbygden breder sig Brattybytorpets suggestiva och nostalgitäta miljö ut sig i en stor skogsglänta. Längs skogskanten står fordon från förr, en BP-mack och till och med ett gammalt flygplan för att välkomna besökarna. Tedd Persson är en av medlemmarna i Revsundsbygdens Omnibuss, den ideella föreningen som driver torpet.

— Att komma hit till oss på Brattbytorpet ska ge besökaren en igenkänning. Vårt ställe handlar om lokal kulturhistoria, nostalgi och gammal teknik. Besökaren kan exempelvis kliva in i rummet som är byggt kring Folkets park och känna vibbarna av en fredagsdans på Folkets hus, säger han och skrattar.

Under mer än 20 års tid har medlemmarna i föreningen träffats på tisdagskvällar för att meka, bygga och umgås. Men det var när de fick kontakt med Leader Mittland plus som föreningen kunde utöka Brattbytorpet att bli ett riktigt besöksmål för nostalgiintresserade. Föreningen har med stöd av Leader kunnat bygga en stor hangarliknande byggnad, där ett nostalgimuseum växt fram med olika miljöer från förr.

Föreningen tar vara på gamla saker

Bertil Norbeck, också han medlem i föreningen, har med hjälp av material som de fått till skänks genom åren byggt upp olika miljöer som gestaltar 50-, 60-, 70- och 80-talen. Flera rum visar hemmamiljöer från olika tidpunkter, men det finns också en välsorterad damkonfektionsaffär med skor, smycken och klänningar.

— Det är en enorm spännvidd över saker vi får till oss och det är fantastiska saker. Vi har även ett radiorum där vi fått flera radioapparater från en släkt där en av bröderna i familjen importerade radioapparater från Tyskland på 30-talet, förklarar Bertil Norbeck.

En fallfärdig timmerstomme har renoverats till nostalgicafeét Götas. När besökaren kliver in där för en kopp kaffe, är det som att göra ett historiskt besök på Östavalls tågstation. Tedd Persson reflekterar över allt föreningen genomfört.

— Det är makalöst vad vi har fått till. Utgångspunkten är ju att tillvarata de grejer vi får in och det är väldigt tillfredställande att vi kan göra så mycket på så små resurser.

Tedd Persson menar att det är det goda samarbetet inom föreningen som drivit på utvecklingen av Brattbytorpet. Nu siktar föreningen på fler samarbeten med andra aktörer i bygden. Dessutom vill de rikta in sig på att fler barnfamiljer hittar till torpet.

— Tycker barnen det är roligt att vara här, gillar ju föräldrarna att vara här också, säger Tedd.

Och Bertil skrattar och flikar in:

—  Vi vill ju sprida kulturhistorien långt ner i åldrarna, barn är väldigt nyfikna av sig. Man kan få en gråsten att bli intressant, bara man har en historia bakom.

Se filmen för att uppleva Brattbytorpet.

Eldsjälarna Ted och Bertil i föreningen

Tedd Persson och Bertil Norbeck, två av föreningens eldsjälar.

Brattbytorpet affär

Känslan av svunna tider går att fånga lätt under ett besök på Brattbytorpet.

En gammal kamera.

En gammal modell av kamera.

Hemmamiljö under 50-talet.

Ett rum som visar hur ett hem på 50-talet såg ut.

Veras affär, visar vackra kläder och accessoarer.

Framsida rapport

Svensk rapport om säl och skarv i Östersjön

Den svenska rapporten Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön som tagits fram som en del av det transnationella LEADER-projektet Baltic sea seal and cormorant TNC project är nu släppt.

De senaste tjugo åren har antalet säl och skarv ökat kraftigt längs Sveriges kuster. 2017 tog småskaliga fiskare i länder runt Östersjön initiativ till ett gemensamt projekt för att undersöka problemens omfattning. Projektet samfinansierades av ett flertal Östersjönära LEADER-områden och Europeiska unionens havs- och fiskerifond och syftet har varit att öka kunskapen och skapa förutsättningar för en dialog kring det småskaliga yrkesfiskets utmaningar och framtid.

En omfattande studie gjordes där över 200 fiskare från de deltagande regionerna intervjuades. Studien bekräftar att påverkan från säl och skarv gör det svårt för fiskarna att bedriva en lönsam verksamhet. Anledningen är att fisket måste anpassas, vilket tar tid och kräver investeringar.

Sälar och skarvar är en viktig och naturlig del av Östersjöns ekosystem men de skapar också stora problem för det kustnära fisket. Aron Hejdström som arbetat med den svenska delen av studien i projektet menar att det behövs strategier och redskap för att skapa en god balans mellan olika intressen. ”Det småskaliga fisket påverkas av en lång rad faktorer, som skapar en osäker och komplex tillvaro för fiskarna. Det är viktigt att ta hänsyn till när man planerar insatser. Breda samarbeten mellan olika sektorer på olika nivåer och direkt samarbete med fiskarna är en nyckel till framgång” säger Aron.

Den starka tillväxten av säl och skarv skapar problem för fisket i form av förstörda redskap, skador på fisken och minskad fångst vilket hotar näringen i hela Östersjön. Samtidigt som säl och skarv har ökat har antalet yrkesverksamma småskaliga kustfiskare minskat markant. Påverkan av säl och skarv är inte den enda anledningen till fiskets tillbakagång, men det finns tydliga samband.

I Sverige får licensjakt bedrivas på gråsäl, som orsakar de största problemen. Totalt får 2 000 sälar fällas i alla län som har kust mot Östersjön. Sälarna skulle kunna bli en behövlig extra inkomst för kustfiskarna. Men inom EU råder förbud mot handel med sälprodukter. Det innebär att de som skjuter sälen varken får ta tillvara köttet eller sälskinnet för att sälja det.

När det gäller skarv har många länsstyrelser beslutat om riktad jakt, så kallad skyddsjakt, men antalet skarvar som fällts har hittills varit litet. En orsak är att administrationen tidigare varit betungande. Under 2021 uppdaterades den svenska jaktlagstiftningen så att enskilda personer kan ta initiativ till skyddsjakt på skarv. Det kommer troligen att leda till fler lokala insatser för att begränsa eller driva bort skarvar och skarvkolonier.

Rapporten är en svensk fördjupning av den europeiska rapporten som det transnationella projektet tagit fram. Den Östersjögemensamma rapporten finns på det transnationella projektets hemsida balticfisheries.com. Hela den gemensamma studien finns också tillgänglig hos Naturresursinstitutet i Finland (Luke) vars forskare deltog i projektet.

I rapporten finns personliga berättelser från yrkesfiskare från Sveriges deltagande områden. Från vårt område presenteras Manjula Gulliksson, verksam yrkesfiskare i Kläppa Höga Kusten.

 

Rapporten finns att ladda ner för utskrift (pdf)

 

Frågor på rapportens innehåll besvaras i första hand av Aron Hejdström som sammanställt fakta, eller av Lasse Wellin på SydostLeader som är projektkoordinator för den svenska delen av projektet.

Rekreationsområde lockar turister att stanna

Vid Revsundssjöns strand nära Bräcke centrum har ett natur-och sjönära rekreationsområde vuxit fram. Bräcke företagarförening har tillsammans med samarbetspartners utvecklat området att bli ett attraktivt besöksmål.

Bengt Lindström, projektledare och medlem i företagarföreningen, berättar mer om projektet.
— Vi har redan sett att vårt projekt har fått turister att stanna till i Bräcke. Bara i år hade vi 450 gästnätter. Fler turister handlar, äter eller köper glass på den berömda glassbaren här i Bräcke.

Utvecklingen av besöksmålet har genomförts med stöd av Leader Mittland plus. Leaderprojektet har lett till att det idag finns framdragen el till området och 18 ställplatser för husbil och husvagn, en servicebyggnad med tillhörande toaletter och duschar samt en latrintömningsstation. Bengt Lindström tror att platsens och servicehusets goda renommé får turister att stanna till en natt extra i Bräcke.
—  Vår plats sköts ordentligt och många husbilsturister tipsar om oss i olika forum. Det framkommer i recensionerna att vi har det rent och fräscht i vår servicebyggnad, förklarar han.

Projektet har tagits emot positivt

Projektet har tagits emot positivt av Bräckeborna och det finns planer på att utveckla besöksmålet till att locka fler turister att stanna.
— Vi vill gärna få till fler samarbeten, pandemin har ju ställt till det en del, men förhoppningsvis kan vi samarbeta med andra så att vi kan erbjuda uthyrning av båtar.
Möjligen går säsongen att förlänga lite längre fram med exempelvis skoteråkning eller vinterfiske, avslutar Bengt Lindström.

Bengt Lindström, projektledare i Leaderprojektet Bräcke strand.

Bräcke strand är ett naturnära fritidsområde.

Idag finns det ställplatser med eluttag på Bräcke strand.