Infoträffar i Ånge 22 och 24 novmeber

Den 22 och 24 november har Hela Sverige Ska Leva, Ånge kommun och Leader Mittland Plus gemensamma informationsträffar där alla som är intresserade av landsbygdsfrågor och landsbygdsutveckling är hjärtligt välkomna.

Den 22 november kl 19 ses vi i Ålsta, den 24 november kl 19 ses vi på Teaterverkstaden i Ånge.

Vi ses där!

Utlysning pilotprojekt för utveckling av lokal service – Tillväxtverket

Tillväxtverket har projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet. Sista ansökningsdag: 31 juli 2019. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida vila länken nedan.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2016-03-14-utveckling-av-lokala-servicelosningar—————.html

Podden Landet reder ut begreppen – Vad är Leader egentligen?

Journalisten Ida Lindhagen har intervjuat Annika Andersson, verksamhetsledare på Leader Sjuhärad och Börje Karlsson, utredare på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Tillsammans reder de ut begreppen kring Leader och pratar om några nya möjligheter med den nuvarande leaderperioden där det finns medel inte bara ur en fond, utan fyra, vilket ger helt andra möjlighter.

Introduktion till avsnittet: Leader firar 20 år i Sverige i år. För en del är Leader ett helt okänt begrepp. Andra har hört talas om det men vet inte riktigt vad det är. Och så finns det de som arbetar med landsbygdsutveckling inom leaderfinansierade projekt varje dag. I dagens avsnitt av Landet reder vi ut vad Leader egentligen är! Hör Annika Andersson som är verksamhetsledare på Leader Sjuhärad och har varit med sen starten. Och Börje Karlsson från Jordbruksverket, som har koll på det mesta när det gäller genomförda leaderprojekt och vilka resultat de fått.

Citat från podden:

”Alla är ju vinnare på att lokalsamhället aktiverar och mobiliserar sig. Det här handlar om att testa nya idéer. De får gärna vara innovativa och oprövade.” – Annika Andersson

”Jag hittade cirka 3500 jobb när vi sammanställde och det är väl en hyffsad måluppfyllelse, cirka 92 procent av målvärdet” – Börje Karlsson

https://soundcloud.com/landet-podcast/19-leader-vad-ar-det 

#Leader20år #LokaltLeddUtveckling

Ansökningsläget 10 november

Vår får många frågor hur ansökningsläget ser ut och när man som projektägare får besked och kan påbörja arbetet i projektet.

Det är kö in för handläggning på Jordbruksverket för de ärenden som redan är prioriterade, och av våra 11 prioriterade projekt är två godkända, ett är under handläggning och åtta ligger i kö.

Jordbruksverkets LLU-team gör allt vad de kan för att handlägga så snabbt det bara går och de har satt in extraresurser för att klara av det höga söktrycket. Vi hoppas att vi snart kan meddela er som väntar på besked att ärendet har tilldelats en handläggare och är under arbete. Förra veckan hade Jordbruksverket nästan 200 ansökningar att hantera, och cirka hälften av dessa i kö, dvs ännu utan handläggare och trycket på ansökningar är fortsatt högt.

Att det tar lång tid beror mycket på att de första projekten granskas i detalj. Allteftersom både LLU-teamet, Leaderkanslierna och granskningsrutinerna har ensats kommer det att rulla på mycket snabbare.

Läget på Leaderkansliet för Mittland Plus är däremot utan köer, vi jobbar på och har idag totalt 10 ärenden som är under olika stadier av handläggning alternativt har lagts tillfälligt vilande av projektägaren.

Vi räknar med att den stora puckeln med ansökningar på Jordbruksverket snart ska vara utslätad, men för er som söker stöd är rekommendationen just nu att ta i lite extra när det gäller slutdatum på projekten så att ni hinner med allt i projektplanen även om det skulle bli en fördröjning på beslutet.

Har du ett projekt inne i systemet som inte ännu gått vidare till beslut kan du ändra projektets slutdatum själv i e-ansökan. Om ditt ärende redan är beslutat av LAG behövs ett ombeslut på slutdatumet. Då behöver du gå in på Jordbruksverkets hemsida i webbshoppen och ladda ner en blankett för ansökan om ändring i projekt och där fylla i ändring av slutdatum. Blanketten kan skickas in påskriven per brev, eller, ännu hellre, skannas in och bifogas din ansökan via e-tjänsten.