Det brandgula Svartvikstornet i Myre.

Svartvikstornet i Myre lockar turister att stanna

Brandgult och ståtligt tronar Svartvikstornet sexton meter över havet, vi trafikplats Myre i Sundsvalls kommun. Förlagan är vattentornet som står i det historiska industriområdet Svartvik. Margareta Nordström från föreningen Svartviks kulturarv berättar om projektet.

– När E4:an drogs om, försvann många spontanbesökare till Svartvik. Tornet som redan finns här har blivit en symbol för platsens industri- och sågverkshistoria. Vi tänkte att om vi bygger ett nytt torn och uppmärksammar Svartvik, så kanske fler turister stannar till, berättar Margareta Nordström, projektledare och vice ordförande i föreningen.

När föreningen Svartviks kulturarv började samarbeta med Näringslivsbolaget växte projektet, och blev både en turistinformation och ett landmärke. Samarbetspartnern SCA bidrog med lokalt virke från bland annat Tunadal.
Planen var att bygga tornet utomhus, men den snörika vintern 2018 satte käppar i hjulet. I stället fick tornet växa fram inomhus i en lagerlokal.

Det ligger många ideella krafter och arbetstimmar bakom projektet och det var inte det enklaste arbetet att få tornet på plats.
– Det var som att lägga ett pussel sexton meter upp i luften, när de olika delarna skulle placeras ovanpå varandra, berättar Margareta Nordström.

Utveckling av bygden

Inne i tornet finns ett rum, som fungerar som en mötesplats och turistinformation. Genom samarbetet med kommunen bemannas tornet av sommarjobbande ungdomar som informerar turister som stannar vid tornet. På frågan om vad projektet lett till är Margareta Nordström positiv.
– Jag tycker definitivt att det lett till en utveckling av bygden, det finns ingen annan som gjort något liknande. Det är många som stannar till vid trafikplatsen och är nyfikna på tornet. När de stannar, blir många nyfikna på Sundsvall och frågar efter mer sevärdheter i området, avslutar Margareta Nordström.

Visar hur  Svartvikstornet läggs på plats.

Det var som att lägga ett pussel i luften, när Svartvikstornet kom på plats vid Myre.

Margareta Nordström berättar om projektet inne i tornet.

Margareta Nordström berättar om projektet.

Ett ståtligt brandgult torn.

16 meter högt är det brandgula Svartvikstornet i Myre.

 

Tyck till om vår utvecklingsstrategi

Har vi fångat behoven i vår övergripande strategi för 2023-2027?

Sedan hösten 2020 har arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för Leader Mittland Plus inför kommande programperiod 2023-2027 pågått. Vi har kallat strategiprocessen ”Drömbygd 2030”. Utvecklingsstrategins inriktning kommer avgöra vilka typer av lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 – 2027.

Många privatpersoner och representanter för ideell, privat och offentlig sektor har på olika sätt deltagit i processen. Nu har vi analyserat och sammanfogat resultat av enkäter, möten, dialoger, erfarenheter från nuvarande och tidigare strategier, statistiska analyser och styrdokument och mål från global nivå ner till lokal nivå och fört det samman till ett strategidokument. Av allt att döma är vi ganska samstämmiga. Sammanfattningen av resultatet och essensen i strategin har du i den pdf som är länkad längs ner.

Det ni och vi tycker att vi ska prioritera är:

  • Stärkta invånare – människan, vår hälsa, lika villkor och det lokala engagemanget i centrum – social hållbarhet
  • Stärkt livsmiljö – den fysiska platsens infrastruktur, natur och kultur och resurser – ekologisk hållbarhet
  • Stärkt näring – för livskraftiga verksamheter inom ideell och privat sektor, smarta landsbygder och trygga arbeten – ekonomisk hållbarhet

Strategin ska lämna öppet för att genomföra drömmar men ändå vara tillräckligt tydlig för att kunna leda till uppsatta mål.

Strategin illustreras som kretsloppet i ett ekosystem där alla delar hör ihop och verkar tillsammans. Tillsammans för framtida generationer.

Har vi uppfattat er rätt?

Nu är det inte långt kvar tills strategin i steg 1 ska lämnas in till Jordbruksverket för bedömning.

Vi skulle därför vilja ta sista chansen att säkerställa att vi har fattat er rätt och fångat de utvecklingsbehov och möjligheter ni ser på er landsbygd i Leader Mittland Plus, eller, om något väsentligt saknas.

Ta en titt i sammanfattningen, fundera och återkom till oss! Vi har bokat in fem mötestillfällen då du kan delta via Zoom. Under mötet gör vi en kort presentation och sedan är ordet fritt för er deltagare att framföra synpunkter, diskutera och nätverka. Hör av dig till oss så får du en möteslänk.

  • Söndag den 10 oktober 2021 kl 18-19
  • Måndag den 11 oktober kl 14:30-15:30
  • Tisdag den 12 oktober kl 14:30-15:30
  • Tisdag den 12 oktober kl 18-19
  • Onsdag den 13 oktober kl 12-13

Vill du istället lämna synpunkter och reflektioner skriftligt finns adressen strategi2023@mittlandplus.se . Senast den 14 oktober kl 13.00 vill vi ha ditt brev.

Strategin så som den formuleras till Jordbruksverket liksom mer detaljerade underlag med det fullständiga resultatet bakom strategins kapitel publiceras på www.mittlandplus.se/drombygd2030.

En presentation med vision, mål och insatsområden kan du öppna hår.

Färjas brygga – ett attraktivt och naturnära besöksmål

Längs efter det natursköna området vid Tynderösundets östra kanal ligger området Färja. Tynderö Fiskareförening har genom stöd från Leader Mittland Plus utvecklat området till att bli en riktigt turistpärla.

— Besökare som kommer hit brukar ge uttryck för att det är idylliskt här, nästintill gudomligt. Jag vågar nästan påstå att platsen som växt fram här ute har blivit Timrå kommuns stora turistcentra, säger Harald Nordkvist, idéspruta i föreningen.

Leader Mittland Plus träffar Tynderös Fiskareföreningens tidigare ordförande Harald Nordkvist för att få veta mer om hur projektet Färja- ett komplett besöksmål kommit till. Vid träffen är även nuvarande ordföranden Rolf Åström med. De två tillsammans är riktiga eldsjälar som brinner för området.
Idag hyr den populära restaurangen Färjas brygga in sig i Färjas gamla kylhus, som nu är modernt renoverat. När restaureringen av cafébyggnaden genomfördes passade föreningen på att skapa ett antal ställplatser och servicestolpar för husbilar och husvagnar. Föreningen renoverade även den 155 meter långa kanalbryggan och skapade nya båtplatser med ny belysning längs med kajen.

Bidrar till landsbygdsutveckling

Harald och Rolf menar att partnerskapet med Leader Mittland Plus och Timrå kommun har varit avgörande för att utveckla Färja till att bli ett attraktivt och naturnära besöksmål. De är överens om att intresset för platsen har ökat de senaste åren. Rolf Åström, utvecklar vidare.
— Det vi gjort generar också olika typer av besökare och turism. De husbilar som stannar till på ställplatserna, äter ju på restaurangen- och övriga restauranggäster ser ju att det finns övernattningsmöjligheter.

Både Harald och Rolf är eniga om att projekten bidrar till landsbygdsutveckling och det går inte att ta miste på att det finns många innovativa förslag för framtiden. För tillfället pågår det diskussioner i föreningen vad de ska använda en av de orörda byggnaderna på platsen till.
— Kanske kan vi bygga en ännu större gourmetrestaurang med fler sittplatser, där man kan bygga små vindslägenheter ovanpå. Eller möjligen ett fiskehistoriskt museum och butiker. Det vore också roligt med en bastu för vinterbad som förlänger säsongen för restaurangen, säger Harald.

Det går inte att ta miste på att dessa eldsjälar brinner för Färja. Rolf avslutar skrattande:
— Vi är ju sådana där projektledare jag och Harald, vi får se hur länge gubbarna orkar.