Pengar att söka i samtliga fonder

Programperioden börjar närma sig slutet, men vi har fortfarande pengar kvar att fördela från samtliga fonder som det ser ut och det är kort tid kvar att ansöka.

De stöd som är aktuella är:

Stöd för allmän landsbygdsutveckling genom Landsbygdsfonden. vi ser gärna projekt som leder till nya företag, nya arbetstillfällen eller på annat sätt bidrar till att stimulera orten/samhället har just nu 2 200 tkr att fördela. Vi har en del projekt som ligger inne för beslut, men vi tar emot ansökningar som stämmer med den lokala strategin. Har du idéer för samarbetsprojekt finns 278 tkr öronmärkta för det.

Stöd till projekt som på olika sätt stimulerar yrkesfiske, fiskeriverksamhet eller livsmedelsproduktion kopplat till vatten, antingen på land eller i sjö/hav finns kvar i Havs- och fiskerifonden. Här finns 1 200 tkr kvar att fördela.

Projekt som leder till näringslivsutveckling som kopplar ihop stad och land, eller gynnar landsbygdens näringsliv kan ni söka genom Regionalfonden, där det finns 212 tkr kvar att fördela.

Socialfonden har en mindre summa stöd kvar, 40 tkr, som är öronmärkt för projekt som leder till sysselsättning. Här är det först och främst individuell kompetensutveckling för redan sysselsatta personer som är i fokus eftersom stödet till personer utanför arbetsmarknaden redan är utnyttjat till fullo.

Ring och boka in ett möte så kollar vi om din projektidé stämmer.

Din ansökan vill vi få in så fort som möjligt, och absolut senast 1 september 2020. Beslut om stöd fattas 15 september 2020.

Förlängning av projekt

Vi får många frågor om förlängning av projekt just nu, och i de flesta fall är det möjligt. Om det skulle vara aktuellt för ert projekt behöver ni ansöka om förlängning i god tid innan projekttiden tar slut, eftersom vi behöver lite tid för att handlägga ändringsansökan hos oss.

  1. Ladda ner blanketten ändring av beslut om stöd och fyll i den i dator eller annan digital enhet. Spara filen lokalt.
  2. Gå in på sidan elektronisksignering.se och välj tjänsten signering av en person.
  3. Ladda upp den ifyllda blanketten i webbtjänsten.
  4. Signera med ditt bank-id enligt anvisningar på skärmen.
  5. En ny flik öppnas där du får upp en digitalt signerad kopia av blanketten. Ladda ner den filen till din enhet.
  6. Skicka ett mail till oss på Leader Mittland Plus där du bifogar den signerade ansökan om ändring av beslut om stöd.

Då handlägger vi din ansökan om ändring och skickar den vidare till Jordbruksverket.

Om du har slutdatum 30 juni behöver vi ha din ansökan cirka 15 juni för att vara säkra på att hinna med handläggningen. Under sommaren är kontoret begränsat bemannat, så om du har ett projekt som har slutdatum juli-augusti tar vi gärna emot din ansökan om förlängning redan nu.

 

 

 

Cheer - Bild från Pixabay.com

Ny styrelse och ordförande

Vid årsmötet den 21 april 2020 valdes styrelse till den ideella föreningen Leader Mittland Plus. I samband med årsmötet valdes också ny ordförande Veronica Eklund. Vi tackar Lars Erik Nordin för fem fantastiska år och önskar både avgående och inkommande ordförande varmt lycka till med sina nya uppdrag.

Hela den nya styrelsen hittar du på föreningssidan.