Ökad biologisk mångfald-tack vare leaderprojekt

Vid Bryggtjärn, långt in i Medelpadsskogarna, finns en renparningsplats för nordiska bin. Det är ett resultat av Leader Mittlands plus avslutade projekt Nordbin i Medelpad, som startade i syfte att öka intresset för nordiska bin. Sven Nordström, projektägare, är övertygad om att projektet lett till att fler biodlare i Medelpad fått upp ögonen för underarten.

— Jag tror vi har inspirerat och väckt lokala biodlares intresse för nordiska bin. Vi har många som beställt drottningar, vi har bara inte riktigt lyckats föda upp tillräckligt många än, men det kommer, berättar Sven Nordström.
Den nordiska biarten har trängts bort av andra utländska underarter. På senare år har dock intresset för de nordiska bina växt och leaderprojektet Nordbin i Medelpad är ett led i att öka den biologiska mångfalden.
Tack vare projektet finns det i dag en renodlad parningsplats i skogarna vid Bryggtjärn, men det tog ett tag att hitta ett bra ställe. Platsen måste vara tillräckligt ödslig.
— Det tog sin lilla tid att leta upp platsen, vi fick rita upp cirklar och låta radien vara 10 km runt om som är fri från andra bin och det gäller att ha koll på biodlarna runtomkring, så inte okända drönare kommer in i parningsstationerna, berättar Sven Nordström.

Arbetet med att byta ut drottningarna inom renparningsområdet var också en utmaning för projektet. I ett nordiskt bisamhälle finns det runt 50-60 000 bin och det går inte att släppa ut en ny drottning i ett samhälle när det redan finns en drottning där, då dödas den. Om man inte hittar den gamla drottningen måste man ta till lite mer komplicerade knep för att skilja henne från sina bin. Sven Nordström berättar mer om ett knep som finns för att få den nya drottningen att accepteras i kupan.

— Om man sätter in den nya drottningen i en bur som är proppad med sockerdeg, då tar det ett dygn för de andra bina att äta sig igenom. Under tiden har den nya drottningen fått det existerande bisamhällets doft och accepteras i bisamhället.

Nordiska biets popularitet på frammarsch

Leaderstödet har betytt mycket för projektet och varit avgörande för att komma framåt.
— Jag hade inte insett vidden av jobbet med att byta ut drottningar i närliggande bisamhällen från renparningsplatsen. Leaderstödet har betytt mycket för att arbetet kunde ske mer koncentrerat än om jag gjort annat också, berättar Sven Nordström.
Sven Nordström ser ljust på framtiden och tror att det nordiska biets popularitet är på frammarsch. Han får medhåll av biodlaren Kerstin Blixt som tidigt kom med i projektet och vars biodlingsintresse växt under de senaste åren.
— Det har varit intressant att vara med i projektet, jag har lärt mig mycket från andra biodlare och jag tänker definitivt fortsätta med mina bikupor, avslutar hon.

Se gärna filmen om projektet.

Karin Blixt, projektdeltagare och Sven Nordström projektledare.

Bikupor i Bryggtjärn.

En drottningkupa för nordiska bin.

Sven Nordström i full mundering.