Kallelse till Leader Mittland plus årsmöte

Välkommen att delta!

 

Nu är det dags för årsmöte i föreningen Leader Mittland Plus.
Vi bjuder in alla medlemmar till fysiskt årsmöte den 18 april 2023 klockan 16.30 på Ålsta Folkhögskola.
Anmäl dig till mötet senast den 4 april 2023 till adressen info(at)mittlandplus.se.
Handlingar till årsmötet publiceras på vår sida årsmöte.

 

Ett vattendrag under en bro, Galasjöån.

Leaderprojekt gav bättre livsmiljö för fisk

Moälven och dess fiskebestånd har länge kämpat mot föroreningar och utsläpp, men tack vare Leder Mittlands Plus avslutade projektet förvaltning av lax och öring i Moälven har man förbättrat fiskarnas livsmiljö. Projektledare och Örnsköldsviks kommunbiolog Dan-Erik Lindberg berättar mer.

—  I det här projektet har vi utbildat allmänheten och skapat en förståelse för fiskevården, fiskarnas livsmiljö i älven och dess biflöden. Vi har bland annat fått hjälp från olika intresseföreningar med småskalig återställning av olika vattendrag. Genom det här leaderprojektet har vi verkligen nått ut till gräsrötterna.

I projektet har man bland annat hållit kurser och utbildningsdagar, föreläst hos lokala fiskevårdsföreningar, återintroducerat lax och öring i vissa biflöden och byggt lekbottnar. Under arbetet med lekbottnar tog man bland annat hjälp av flera fiskevårdsföreningar.

— En grej vi gjorde i projektet var att lära fiskevårdsintresserade hur man använder hartiijokiredskap. Det är särskilda redskap som hjälper till att bearbeta vattendrag och genom projektet fick flera fiskevårdsområden tillgång till dessa, vilket var positivt. När man gör sådana här fysiska återställningar, så leder det till långsiktiga resultat, berättar Dan-Erik Lindberg.

Fiskevårdsområden skapade lekbottnar

Carina Vestin, ordförande från Molidens fiskevårdsområde, fick ta del av utbildningarna i redskapen och den särskilda tekniken. Tillsammans med sin förening hjälpte hon till med att skapa lekbottnar i Galasjöån.

— Vi har sett att det här har gett resultat, dels genom att fisken smolt finns i de här områdena och dels genom att ortsbefolkningen har sett havsvandrande arter leka. Vi ser att det varit väldigt positivt för vårt område och vi jobbar vidare med den här tekniken, berättar Carina Vestin, projektdeltagare.

Även Dan-Erik Lindberg har också sett att projektet lett till bra resultat och ett ökat intresse för fiskebeståndet i Moälven. Framtiden ser han som ljus.

—  Vi har hunnit en bra bit på väg med återställningen och vi ser att vi har en laxstam som har en naturlig reproduktion och mer öring. Det bådar gott för flodpärlmusslan och sådana arter som finns i dessa vatten, avslutar han.

Bilden visar projektledare Dan-Erik vid ån, där projektet delvis genomförts.

Dan- Erik Lindberg, vid Galasjöån.

Ett vattendrag under en bro, Galasjöån.

Här i Galasjöån, skapades lekbottnar i projektet.

Carina Vestin, i Galasjöån.

Carina Vestin deltagare i projektet.

 

Se filmen om projektet.

 

Vi hälsar Julia Eliasson välkommen till Leader Mittland Plus

Berätta gärna vem du är och vad du ska jobba med?

— Inledningsvis ska jag jobba med handläggning och administration. Jag bor i Gällö i Bräcke kommun och vid sidan av det här jobbet så studerar jag miljövetenskap och italienska. Jag arbetade fram till i höstas som platsansvarig för Mid Sweden 365 höghöjdsbana. Som person är jag väldigt träningsintresserad och gillar löpning, åka skidor och att cykla.

Vad kommer du bidra med till Leader Mittland Plus?

— Jag tror jag kan bidra med nya perspektiv och jag tror även att mina tidigare erfarenheter från studier i juridik kan komma till nytta i det här jobbet, då jag kommer att läsa mycket förordningar och lagtexter.