eklöv

Nästa stoppdatum 12 mars

Inför beslutsmötet den 12 april stänger vi som vanligt slussarna för ansökningar en månad innan.

Till detta möte söker vi särskilt projekt inriktade på vissa områden:

  • Att stärka individers ställning på arbetsmarknaden eller åtgärder för sysselsättning. Exempel på projekt är t ex  socialt företagande där personer som står långt från arbetsmarknaden får chans till sysselsättning och arbetsträning.
  • Att stärka näringslivs- och företagsutveckling samt entreprenörskap där kopplingen mellan stad och land är tydlig.
  • Att öka tillgången på lokalt kapital och/eller skapa ett positivt penningflöde till landsbygd.

Utöver dessa inriktningar söker vi bland annat projekt för bredbandsförstudier och projekt som är inriktade på inkludering.

För samtliga projekt gäller att projektet jobbar enligt leadermetoden, dvs har ett underifrånperspektiv där det är de som är engagerade projektet som står bakom idén och genomförandet, att det finns ett samarbete eller partnerskap mellan minst två av de tre sektorerna ideell, privat och offentlig sektor, samt att det är på något sätt innovativt eller nytänkande för området.

Hör av dig till oss på leaderkansliet så pratar vi vidare!