Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide prioriterades av Leader Mittland Plus för stöd till genomförandeprojekt inom Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU).

Syftet med projektet var att på sikt tillgängliggöra Timrå kommun för personer med funktionsnedsättning.

Vid projektets slut skulle det vara kartlagt befintliga applikationer och programvaror för tillgänglighetsinformation för personer med funktionsnedsättning, ha identifierat hållbara samverkansformer och användarvänliga applikationer och tagit fram en handlingsplan för att utveckla och driftsätta en framtida applikation för tillgänglighetsinformation för den geografiska ytan Timrå kommun.

Projektets målgrupp  var i första hand personer med funktionsnedsättning med anhöriga, samt personer som jobbade med personer med funktionsnedsättning.

LAG bedömde att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning för nya produkter och tjänster inom tillgänglighet, samt bidrog till tillgänglighet till natur och friluftsliv för alla. Projektet kunde i hög utsträckning bidra till lokala attityder och mobilisering och till utvecklade mötesplatser. Projektet hade ett tydligt mål och bedöms påverka ett lokalt samhälle.

Projektet kunde få som mest 180 000 kr från Leader Mittland Plus och sökande går själv in med 95 000 kr.