Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO prioriterades av Leader Mittland Plus för stöd. Förstudien skulle skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för besöksnäring inom sportfiske och ha identifierat potentiella problemområden vid tillväxt, samt utarbetat förslag till förebyggande åtgärder.

Projektet skulle bland annat omvärldsbevaka, genomföra intervjuer med de lokala berörda, utarbeta förslag till parkeringsplatser, skyltning med mera.

Leader Mittland Plus bredömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt och i hög utsträckning arbetar för att påverka lokala attityder. Projektet bedömdes bidra i viss utsträckning till flera av insatsområdets mål, samt bidrar i hög utsträckning till ökad hållbarhet. Projektets stöd kommer från det lokala Leaderpartnerskapet och Jordbruksfonden.