Projekt som genomförts eller pågår inom Timrå kommun

På den här sidan sammanställs den här periodens leaderprojekt pågående och avslutade i Timrå kommun.

En hel del projekt genomförs över hela leaderområdet eller över flera kommuner. De projekten hittar du i en egen sammanställning.

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…
Pixabay.com

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har prioriterats…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomfört projektet "Färja - ett…

Projektet Nyspårat

Investera Mittsverige har beviljats leaderstöd till projektet…
se pixabay.com.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening  har fått leaderstöd till projektet…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljades leaderstöd till förstudien…

Mikroprojekt inom paraplyprojekt, genomförda inom Timrå kommun

Strong kids

Delprojektet syftar till att testa etablering av en tjänst i…
Pixabay.

Matglädje

Projektet Matglädje, skapat av André Sevä Nordvold har beviljats…

Besöksutveckla Timrå

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till er ansökan…