Projekt som genomförts eller pågår inom Timrå kommun

På den här sidan sammanställs den här periodens leaderprojekt pågående och avslutade i Timrå kommun.

En hel del projekt genomförs över hela leaderområdet eller över flera kommuner. De projekten hittar du i en egen sammanställning.

Young events 2 – drömbygd 2030

" Young events 2” är ett genomförandeprojekt och det är…

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” är ett samarbetsprojekt…

Förstudie vattenåtgärder i Tynderö

"Förstudie vattenåtgärder Tynderö" är ett genomförandeprojekt…

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Vandringslänkar Y:et till Ljustorp

Projektet ”Vandringslänkar Y:et till Ljustorp”  Naturskyddsföreningen…

Ljustorps nya Groddplats – En plats att gro och växa på

Projektet ” Ljustorps nya  groddplats" Ljustorps bygdegård…

Paraplyprojekt LEA

Paraply LEA, är ett genomförandeprojekt. LAG-ägt projekt i…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) " Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar” …

APP för konsumtion av fisk

Projektet " App för fisk" som föreningen Störöringens Fiskeklubb…

Ökad tillgängligheten till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven

Projektet  "Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i…

Gäddfabriker

Projektet Gäddfabriker, som bedrivs av Storöringens fiskeklubb…

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård har prioriterats för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har prioriterats för…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi har fått beslut om stöd. Projektet…
Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad har fått beslut om stöd till…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…
Pixabay.com

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har prioriterats…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomförde projektet ”Färja –…

Projektet Nyspårat

Investera Mittsverige har beviljats leaderstöd till projektet…
se pixabay.com.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening  har fått leaderstöd till projektet…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljades leaderstöd till förstudien…

Mikroprojekt inom paraplyprojekt, genomförda inom Timrå kommun

Strong kids

Delprojektet syftar till att testa etablering av en tjänst i…
Pixabay.

Matglädje

Projektet Matglädje, skapat av André Sevä Nordvold har beviljats…

Besöksutveckla Timrå

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till er ansökan…