Projekt inom Timrå kommun

På den här sidan sammanställs den här periodens leaderprojekt genomförda i Timrå kommun.

Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har prioriterats…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomfört projektet "Färja - ett…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har beviljats leaderstöd för förstudieprojektet…

Projektet Nyspårat

Ljusta aktivitetscentrum ekonomisk förening, LAC, får leaderstöd…

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening har fått leaderstöd till projektet…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljades leaderstöd till förstudien…