LAG, vår lokala aktionsgrupp tillika styrelse har haft sitt första prioriteringsmöte. På ärendelistan fanns bland annat fyra projekt att prioritera. Projektstöddsökande kommer att meddelas beslut och efter det publicerar vi de prioriterade projekten på hemsidan. Samtidigt beslutades om ett extra LAG-möte den 22 juni. Årets övriga planerade prioriteringsmöten är 18 augusti, 19 oktober och 7 december.