11 maj hade föreningen ett extra årsmöte och några nya LAG-medlemmar valdes in.

Eftersom Leader Mittland Plus också aministrerar projektansökningar för Havs- och fiskerifonden valdes Lars Bergman in som ledamot och representant för fiskeri- och vattenbruksnäringen.

På grund av avgångar valdes också tre nya ledamöter in. Ordinarie ledamot för ideell sektor i Ånge kommun valdes Per-Erik Persson. Till ordinarie ledamot för offentlig sektor i Bräcke kommun valdes Veronika Eklund och till ordinarie ledamot för privat sektor inom Bräcke kommun valdes Elisabeth Persson.

Vi skickar ett varmt tack för era insatser i LAG till ledamöter som avgår ur styrelsen och ett lika varmt välkomna in i LAG till er som just valts in.