Företagarlunch Kälarne 12 september

Den 12 september medverkar vi på företagarlunchen i Kälarne, Hotell Östjemten, för att berätta om hur man kan förverkliga utvecklingsidéer med Leadermetoden.

Erika Larsson, verksamhetsledare på Leader Mittland Plus, berättar om projektmöjligheterna i det nya Leaderområdet som består av Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls landsbygd. Det finns möjlighet att ställa frågor både under och efter mötet.

Företagarlunchen arrangeras i samarbete mellan Företagarna och Bräcke kommun. Till det här mötet är alla företagare är välkomna och ingen föranmälan behövs. Vi börjar 11.30 och mötet avslutas med en gemensam affärslunch. Läs mer på Bräcke kommuns hemsida via länken nedan.

http://www.bracke.se/foretagandeochutveckling/nyhetsarkiv/foretagarlunchibrackeochkalarne.5.a42722f156a11d234d410ac.html 

Är du inte företagare eller har du inte möjlighet att vara med? Vi finns tillgängliga under eftermiddagen om du vill träffa oss. Det går också att boka in ett möte en annan dag eller eller ett kvällsmöte. Vi bokar möten med din förening, ditt företag eller dig själv för att prata om er projektidé. Kontakta oss på telefon 070-316 23 66 eller info@mittlandplus.se.